thumb image

Legislație pentru tineret EmailPrint Strategiei dezvoltării societăţii civile în anii 2008-2011

Societatea civilă din Republica Moldova se află în proces de tranziţie spre o prezenţă instituţională durabilă în dezvoltarea naţională şi locală.

 Organizaţiile societăţii civile (OSC) se afirmă tot mai vizibil  ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu structurile publice şi cu mediul de afaceri atît la nivel naţional, cît şi pe plan local. Situaţia este influenţată, pe de o parte, de  profesionalismul, deschiderea şi implicarea activă a OSC din diverse domenii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de altă parte, de necesitatea implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor.