thumb image

Integrarea Priorităților Tinerilor în Politicile Publice

În contextul Zilei Internaționale a Tineretului, în cadrul Festivalului Tineretului, organizat cu această ocazie, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fondului ONU pentru Populație, a lansat raportul „Integrarea Priorităților Tinerilor în Politicile Publice”, un ghid practic pentru factorii de decizie din domeniul elaborării de politici.

După cum afirmă și autorii „acest ghid are drept scop prezentarea unei metodologii pragmatice, simple  și ușor de urmat, privind modul în care se poate asigura faptul că interesele și nevoile specifice ale persoanelor tinere sunt luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor publice.”

În acest sens, chiar dacă există documente ce vizează sectorul de tineret, acestea nu au o abordare sectorială destul de pronunțată, ca interesele și prioritățile tinerilor să fie reflectate cât mai eficient în politicile sectoriale. Astfel, acest document este mai mult decât important, care prezintă un șir de instrumente, sub forma unor tabele și diagrame. De asemenea, acesta vine cu mai multe pași, recomandări și idei cum prioritățile tinerilor pot fi integrate în politicile publice.

Despre tineri și criteriile de stabilire a acestei categorii, pașii de integrare a priorităților tinerilor în politicile sectoriale și specificarea și descrierea amănunțită a acestora – toate acestea sunt prezentate în cadrul raportului.