thumb image

Evaluarea transversală a politicilor de tineret, ediția I

Rapoartele de evaluare, studiile și cercetările tematice indică faptul că politicile de dezvoltare sectoriale în raport cu alte politici naționale sunt cele mai vulnerabile la compartimentul de ține de (i) definirea problemelor, (ii) elaborarea intervențiilor și (iii) implementare. Sectorul de tineret este unul trans-sectorial care se bucură de o abordare integrată, un mecanism de monitorizare și evaluare complex, cu o intervenție axată pe dezvoltare dimensională atât la nivel național, cât și local. Raportul a evaluat dimensiunea de tineret la câteva documente normative sectoriale, în așa fel încât să identificăm cele mai importante domenii de coordonare și consolidare a intervențiilor, precum și evitarea dublării de eforturi sau suprapunerea activităților.

Evaluarea transversală este un produs al CNTM în contextul Strategiei 2014-2018. Consolidarea eforturilor comune a societății civile, a organelor administrației publice și crearea unui suport normativ și de planificare eficient este una din prioritățile CNTM-ului. CNTM planifică crearea și aplicarea ulterioară a mai multor instrumente de monitorizare și evaluare a componentelor transversale ale documentelor de politici publice relevante sectorului de tineret. Acesta are drept scop investigarea și identificarea suprapunerilor de activitate, coordonare defectuoasă, lacune existente în acest sens, precum și asigurarea unor instrumente de coordonare și consolidare a eforturilor tuturor actorilor implicați în dezvoltarea politicilor de tineret. Evaluarea transversală va permite aprecierea și eventual optimizarea documentelor de politici în domeniul de tineret în scopul coordonării eforturilor, dezvoltării calității actelor factorilor de decizie reieșind din necesitățile reale ale tinerilor.

Raportul privind evaluarea transversală a politicilor de tineret este un produs nou, propus să faciliteze trecerea la o nouă etapă în elaborarea și promovarea politicilor transversale de tineret în Republica Moldova.