thumb image

Evaluarea dimensiunii de tineret a platformelor electorale ale concurenților pentru campania privind alegerile parlamentare 2014

Prezentul raport își propune evaluarea programelor electorale ale partidelor politice și candidaților independenți prin prisma dimensiunii politicilor de tineret și a priorităților tinerilor din Republica Moldova. Prezentul document este elaborat cu sprijinul Coaliției Civice Alegeri Libere și Corecte, ca parte a angajamentului Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM) în baza strategiei de funcționare 2014-2018.

Scopul prezentului raport este de a informa și sensibiliza opinia publica, tinerii dar și concurenții electorali cu privire nivelul de corespundere a obiectivelor politice setate și prioritățile naționale ale tinerilor, măsura de satisfacere a necesităților tinerilor și angajamentele promise în cadrul programelor electorale. Pentru alegerile parlamentare din anul curent Comisia Electoral Centrală a înregistrat 25 de concurenți electorali dintre care, 4 candidați independenți și 21 de partide politice, ulterior un partid politic s-a retras din competiția electorală. Cu toate acestea raportul va avaliza 20 de programe politice, 4 platforme politice nefiind evaluate din motive tehnice.