thumb image

Evaluarea bugetelor publice locale pe domeniul de tineret

Raportul este realizat de către CNTM în contextul obiectivelor strategiei CNTM pentru anii 2014-2018 și vine în continuarea eforturilor anterioare de evaluare a bugetelor publice locale materializate în rapoarte similare pentru anii 2011 și 2012. Prezentul raport își propune analiza și evaluarea bugetelor publice locale pe segmentul de tineret pentru anul 2013, precum și identificarea tendințelor în implementarea politicilor de tineret la nivel local prin prisma resurselor alocate în acest scop și a modului în care sunt cheltuiți banii publici destinați activităților de tineret.

Raportul își propune evaluarea mecanismelor utilizate de autoritățile publice centrale pentru susținerea și dezvoltarea la nivel local a unor bune practici în ceea ce ține de alocarea mijloacelor pentru activități de tineret, implicarea tinerilor în acest proces, direcționarea banilor spre activități cu impact maxim și cu durabilitate sporită etc. Această evaluare se va face prin prisma notelor metodologice oferite de Ministerul Finanțelor pentru unitățile administrativ-teritoriale, a actelor normative a Ministerului Tineretului și Sportului cu impact asupra comunităților locale, indici Macroeconomici și demografici, strategiile locale etc.