thumb image

Evaluarea Activității Centrelor de Tineret din Republica Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o organizație neguvernamentală de tineret, ce cuprinde 46 de organizații de tineret la nivel local și național. CNTM întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept platformă națională unică a sectorului asociativ de tineret.

Raportul dat este realizat de către CNTM în contextul obiectivelor strategice ale organizației pentru perioada anilor 2014-2018. În acest sens, CNTM și-a promus analiza și evaluarea funcționării și eficacității centrelor de tineret de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Conform Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Sănătate 2020, tinerii reprezintă a patra parte din populaţia Republicii Moldova şi totodată forţa motrice în procesul de dezvoltare al ţării. Din acest considerent, dezvoltarea sectorului de tineret trebuie să fie o prioritate a statului prin adoptarea şi implementarea de politici efective ce vizează toate categoriile de tineri. Ministerul Tineretului şi Sportului este instituţia publică centrală abilitată şi responsabilă de dezvoltarea sectorului de tineret. Totodată, este importantă cooperarea inter-sectorială cu alte ministere, instituţii publice şi societatea civilă pentru a soluţiona în mod concordat problemele existente şi a aduce valoare adăugată situaţiei tinerilor în societate. Diversificarea şi consolidarea serviciilor pentru tineri care ar reprezenta un instrument efectiv de dezvoltare maximă a potenţialului fiecărui tânăr şi realizarea unei vieţi împlinite în Republica Moldova.

Primul grup de centre de tineret create, care au fost concepute doar cu servcii de informare și participare, au evoluat cel mai mult, acestea dezvoltând o gamă diversă de servicii pentru tineri. Cu suportul din partea UNICEF și FISM, începând cu anul 2003 au fost create în municipiul Chișinău Centrul Național de Resurse pentru Tineret, Centrul Național al Lucrătorilor de Tineret, Centrul Media, Centrul Video pentru Tineri, iar la nivel regional Centre Regionale de Resurse pentru Tineri în Soroca, Basarabeasca, Biești, Ungheni, Bălți, Comrat și Fălești. Pe parcurs au mai fost create centre de acest tip în Criuleni, Orhei, Edineț, Leova, Sîngerei, Dubăsari, Alexăndreni, care activează ca instituții publice și sunt la finanțarea autorităților publice.

Centrele create fiind în proporție de 95% cu statut de instituție publică, nu au avut oportunități suficiente de a-și identifica resursele necesare din exterior. Majoritatea centrelor de tineret au fost create prin intermediul organizațiilor neguvernamentale, fiind apoi o parte din ele instituționalizate și luate sub tutela autorităților, în responsabilitatea cărorara la moment este acordarea suportului financiar necesar. Există totuși și centre, care fiind create la inițiativa organizațiilor neguvernamentale, au rămas să fie administrate de acestea în continuare, având paralel și suport din partea autorităților publice.

Centrele create au dezvoltat o gamă diversă de servicii, care au depășit obiectivele planificate inițial. Serviciile acestora au cuprins domeniul instruirii nonformale, accesului la informare, participarea tinerilor, orientare vocațională, formare și integrare profesională, timp liber, sport, voluntariat, dezvoltarea inițiativelor de antreprenoriat, agrement și schimb de tineret.

Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Consiliului Național al Tineretului din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.