thumb image

Auxiliarul didactic „Competența interculturală”

Acest auxiliar didactic a fost elaborat în cadrul proiectului „Dialog intercultural în Moldova”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), cu suportul financiar al Fundației Elvețiene pentru Copii „Pestalozzi” (PCF). Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura asociativă a 40 de organizații de tineret, forul de reprezentare și promovare a drepturilor și intereselor tinerilor din Republica Moldova. Promovarea și recunoașterea educației și calitatea învățării pe tot parcursul vieții reprezintă una dintre prioritățile stipulate în Strategia organizației pentru 2014-2018. Obiectivele specifice ale CNTM vizează promovarea educației interculturale în Moldova prin formarea competențelor interculturale la copii și tineri, precum și dezvoltarea capacităților de realizare a competențelor interculturale ale partenerilor locali.

„În contextul postmodern, competenţa interculturală se impune prin necesitate şi actualitate pentru cetăţeanul fiecărei ţări, din Europa sau din alte părţi ale mapamondului, de vreme ce procesul de globalizare se află în plină expansiune. Conştienţi, într-o măsură mai mare sau mai mică, de acest fenomen, copiii noştri urmează să fie îndrumaţi cu grijă, în vederea achiziţionării de cunoştinţe vaste şi funcţionale despre cultura naţională şi universală, în sensul cel mai larg al cuvântului. Ei urmează să încerce experienţe multiple de învăţare formativă pentru dobândirea de abilităţi şi, în acelaşi timp, să îşi poată forma atitudini corecte, să manifeste deschidere şi disponibilitate de comunicare şi interacţiune civilizată cu orice om de pe planetă, inclusiv cu cel de alături, să poată coopera cu acesta pentru a soluţiona probleme comune”, a menţionat unul dintre autori.