thumb image

Participarea eficientă a Consiliilor Locale de Tineret și a Consiliilor de Elevi în progresul de luare a deciziilor