This post is also available in: Русский (Rusă) English (Engleză)

Direcția Educația Tinerilor dorește să sporească implicarea tinerilor în procesul educațional. În acest sens, CNTM oferă consultanță, creează condiții și oportunități, astfel încât tinerii să se poată implica și dezvolta prin prisma activităților de învățare non-formală. Tot prin intermediul acestei direcții dorim să promovăm educația interculturală, să încurajăm atât tinerii să participe, cât și să consolidăm capacitățile responsabililor de a realiza drepturile în domeniul formării competenței interculturale.