Organizațiile locale de tineret – la raport

Să facem totalurile proiectelor implementate de cele 10 organizații în comunitățile lor, dar  să le luăm pe rând. Astăzi vă prezentăm prezentăm primele 3 rapoarte:

Asociația Obștească „Asociația pentru Inovare, Educația și Dezvoltarea Tineretului” a implementat proiectul „Zoom pe Voluntariat” unde au realizat următoarele obiective:

 • Elaborarea și aprobarea strategiei de advocacy;
 • Fortificarea capacității de planificare al procesului de advocacy în cadrul organizației, datorită strategiei elaborate;
 • Planul de advocacy pentru o campanie online în domeniul voluntariat;
 • O campanie online de promovarea a voluntariatului realizată;
 • Analiza cadrului legislativ și normativ în domeniul voluntariatului;
 • Elaborarea unui set de recomandări cu privire la îmbunătățirea legislației în domeniu.

La fel, tinerii au reușit să elaboreze un raport cu privire la analiza cadrului legislativ și normativ în domeniul voluntariatului, și au venit cu următoarele concluzii:

 • Cadrul legal regulatoriu al voluntariatului, cu toate că este suficient de explicit, nu reflectă în deplină măsură necesitățile și aspirațiile domeniului;
 • Relația dintre instituțiile gazdă a activității de voluntariat și instituțiile publice este esențială pentru dezvoltarea și sustenabilitatea proiectelor și inițiativelor de voluntariat, însă rămâne influențată de o serie de factori, cum ar fi resursele disponibile, interesele și prioritățile comune și abilitatea de a colabora și de a comunica eficient;
 • Instituțiile gazdă a activității de voluntariat pot juca un rol important în mobilizarea comunitară prin crearea unor oportunități de implicare în activități de voluntariat, prin colaborarea cu organizații și grupuri locale și prin promovarea participării comunității în procesul de planificare și implementare a proiectelor și inițiativelor;
 • Cei mai implicați în activitățile de voluntariat rămân a fi tinerii, fie pentru contabilizarea orelor practicate, fie pentru careva beneficii de viitor. Programe pentru populația de la 35 de ani în sus sunt mai puține, dar și mai puțin popularizate;
 • Promovarea conceptului de voluntariat rămâne deficitară atât la nivelul instituțiilor de învățământ, cât și la nivel de comunitate, dar poate fi îmbunătățită prin dezvoltarea spiritului civic de către autoritățile publice locale;
 • Lipsesc mecanisme bine stabilite de susținere a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat, însă există mecanisme lucrative de susținere a organizațiilor necomerciale, aplicabile și pentru cele care implică voluntari.

AO Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă a implementat proiectul „Parteneriat local pentru sporirea gradului de integrare socio-economică a tinerilor NEET din raionul Florești”.

În acest proiect au fost implicați mai mult de 150 de tineri care au depus efort pentru ca autoritățile din raionul Florești să acorde o mai mare importanță sectorului de tineret. Astfel, au elaborat planul raional de activități și programe destinat tinerilor NEET din raionul Florești pentru perioada 2023-2024, dar totodată, au elaborat și raportul „Evaluarea cheltuielilor alocate sectorului de tineret în cadrul bugetului Consiliul Raional Florești”, care i-a ajutat să evalueze cum sunt alocate și utilizate resursele pentru sectorul de tineret din raion. Raportul a oferit o evaluare a modului în care resursele financiare sunt alocate și utilizate în sectorul de tineret al bugetului Consiliului Raional Florești. Acest lucru a permis identificarea eficienței cheltuirii fondurilor și a posibilelor probleme sau nevoi nesatisfăcute în ceea ce privește sprijinul acordat tinerilor, inclusiv celor NEET.

Prin evidențierea cheltuielilor alocate sectorului de tineret, s-a obținut o mai bună înțelegere a modului în care autoritățile cheltuiesc banii publici și totodată, acest lucru a încurajat responsabilitatea în gestionarea acestor resurse.

În cadrul proiectului au fost realizate și alte activități, dintre care:

 • Un program de instruire pentru lucrătorii de tineret. Participanții au avut o prezență activă și și-au consolidat eforturile în vederea integrării socio-economice a tinerilor NEET din raionul Florești. Programul a avut ca scop principal consolidarea cunoștințelor și abilităților participanților în domeniul advocay și metodologiilor de identificare și asistență pentru tinerii NEET din raionul Florești;
 • Atelier „Elaborarea planului raional de activități și programe destinat tinerilor NEET pentru perioada 2023-2024” – Atelierul a avut drept scop Consolidarea și definitivarea unui plan raional de acțiuni și programe destinate tinerilor NEET pentru perioada menționată. Rezultatele atelierului: Planul raional de acțiuni și programe: Cel mai important rezultat al atelierului este elaborarea unui plan raional care conține activități și programe specifice destinate tinerilor NEET din raionul Florești pentru perioada 2023-2024. Acest plan reprezintă un instrument cheie pentru implementarea măsurilor concrete și coerente în sprijinul integrării socio-economice a acestor tineri;
 • Atelier „Includerea pe agenda APL a serviciului de extindere a bazei de date a tinerilor NEET din raional Florești” – Atelierul a avut o importanță semnificativă în ceea ce privește identificarea și monitorizarea tinerilor NEET din raion și includerea lor pe agenda autorităților publice locale (APL).

AO Eco-Răzeni a implementat proiectul „YouthHUB – consolidarea capacităților în advocacy ale Eco-Răzeni”, în care au fost implicați aproximativ 400 de tineri, iar o bună parte au fost reprezentanți din cadrul administrației publice. 

Unul dintre obiectivele Planului de atragere a fondurilor fiind reducerea cu 10% a finanțărilor din partea donatorilor instituționali, în favoarea altor surse de finanțare, cum ar fi bugetele publice locale, gestionate de cele 25 de primării ale localităților din raionul Ialoveni.

În acest sens, în cadrul proiectului a fost setat obiectivul nr. 1 “Elaborarea studiului privind oportunitățile și mecanismele de evaluare, planificare și contractare de către APL a serviciilor pentru tineret necesare localităților din raionul Ialoveni”. În cadrul studiului, a fost analizată legislația existentă și mecanismele de finanțare pentru programele de tineret, fiind examinate în același timp resursele și ofertele curente de servicii pentru tinerii din localitățile raionului. 

Studiul realizat, oferă recomandări practice APL-urilor pentru a îmbunătăți finanțarea, planificarea și contractarea serviciilor de tineret și pentru a spori colaborarea dintre autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale în domeniul dezvoltării serviciilor de tineret. Conținutul și rezultatele studiului au fost prezentate în cadrul mesei rotunde organizate cu actorii publici vizați de acest subiect.

AO Eco-Răzeni, în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, au coordonat procesul de elaborare a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret la nivel raional pentru anii 2022-2026. Urmare acestei acțiuni, a fost setat obiectivul nr. 2 “Evaluarea procesului de realizare a Programului de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anul 2022”. Realizarea acestui obiectiv, a permis măsurarea progresului acțiunilor implementate de autoritățile publice pe parcursul anului de gestiune. Atingerea obiectivului fiind exprimată prin oferirea suportului în abordarea dificultăților de implementare identificate și stabilirea intervențiilor necesare pentru îmbunătățirea programului.

Așadar, la final de implementare a proiectului, putem constata că, activitățile planificate și acțiunile întreprinse au contribuit la realizarea deplină a obiectivelor propuse, iar rezultatele obținute vor genera un impact semnificativ asupra domeniului de tineret din raionul Ialoveni, prin creșterea accesului tinerilor, inclusiv din categorii defavorizate, la oportunități de dezvoltare personală și stimularea implicării lor active în viața comunității și procesul decizional, în parteneriat cu actorii sociali.

În concluzie putem menționa faptul că cele 3 organizații menționate supra au realizat proiectele în conformitate cu planul de acțiuni. Obiectivele setate au fost realizate. Astfel, organizațiile de tineret au reușit cu succes să capaciteze și să atragă și alți tineri să depună efort în promovarea sectorului de tineret și activităților conexe la ei în regiune.  

*Toate aceste campanii au fost organizate în cadrul proiectului „Capacitarea organizațiilor locale de tineret din Moldova”, implementat de Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Danemarca, cu suportul financiar al New Democracy Fund. 

Alte noutăți

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene!

Citește

Better Learning Programme/BLP1

Citește

Youth Summer Camp: Safety, Security, and Mental Well-being

Citește

Prioritățile Tinerilor în Alegerile Prezidențiale și Rolul Lor în Contextul Integrării Europene

Citește

Tinerii au nevoie de tine!

Devino organizație membru CNTM!

Redirecționează 2% către CNTM și contribuie la proiecte pentru tineri!

Denumire juridică

Asociatia Obstească”CONSILIUL NATIONAL AL TINERETULUI DIN MOLDOVA”

Adresă juridică

Republica Moldova, Chisinau, str. Petru Rares, 18

Cod Fiscal

1009620000712

Denumirea băncii

BC Moldindconbank SA, filiala Centru Chisinau

SWIFT

MOLDMD2X309

Codul bancar

MD56ML000000002251709693

Contacte

Telefon: (+373) 22 233 088

Fax: (+373) 22 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com, cntm.contabilitate@gmail.com

Sari la conținut