This post is also available in: Română (Romanian) Русский (Russian)

Asociația Studenților Europeni,AEGEE-Chișinau

Abreviere: 

AEGEE-Chișinău

Domeniu de activitate: 

Cooperarea Europeană în rândul studenților. Înțelegerea între popoare, toleranță, conștiință internațională paneuropeană precum și adâncirea ideii de unitate europeană.

Președinte: 
Lada Nirca
Persoană de contact: 
Cernica Dimitrii
Telefon: 
Email: 

Asociația Obștească ,,SIGAL”

Abreviere: 

SIGAL

Domeniu de activitate: 

Incubatoare pentru afaceri, consultanță, seminare, mese rotunde, adunări sătești, intruniri în forum, concursuri pe interese, victorine, concerte, întreceri sportive, tabere, expediții, târguri, expoziții, simpozioane, șezători.

Președinte: 
Zdraguș Ludmila
Persoană de contact: 
Balan Daniel
Telefon: 

Asociația Obștească Grup Local ”BEST Chișinău”

Abreviere: 

BEST Chișinău

Domeniu de activitate: 

BEST Chișinău desfășoară diverse evenimente (EBEC Chișinău, UTM Rube Goldberg, BEST Hackathon, BEST Course) pentru tinerii din domeniul tehnologic. Astfel se creează oportunități pentru studenții să se întâlnească și să învețe unii de la alții prin activități academice și non-academice.

Președinte: 
Eusebiu Barîmb
Persoană de contact: 
Eusebiu Barîmb
Telefon: 

AO Asociația pentru Inovare, Educația și Dezvoltarea Tineretului

Abreviere: 

AIED

Domeniu de activitate: 

Promovarea politicilor, practicilor și valorilor educaționale; tineret; capacitare organizațională; etc.

Președinte: 
Ana Bezărău
Persoană de contact: 
Ana Bezărău
Telefon: