thumb image

Youth.md – o nouă platformă cu oportunități destinată tinerilor, a fost lansată!

La data de 27 aprilie, la Generator Hub a avut loc evenimentul de lansare a platformei de informare destinată tinerilor – „Youth.md”. În cadrul evenimentului au fost prezenți reprezentanți ai mediului privat, ai mass-mediei, organizații de tineret și alți tineri dornici de a afla mai multe despre care sunt oportunitățile în voluntariat, joburi, divertisment, educație sau studii.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, ca și stuctură asociativă a organizațiilor de tineret, împuternicește, încurajează, implică, reprezentă și susține tinerii din întreaga țară. Având mai multe direcții de activitate, CNTM își dorește să mărească numărul tinerilor în structurile de conducere, să-i implice în procesul de luare a deciziilor, să le formeze spiritul civic, promovând voluntariatul și buna informare.

Astfel, una dintre aceste acțiuni a Consiliului Național al Tineretului din Moldova este de a crea și oferi mai multe oportunități de infomare corectă și eficientă a tinerilor. „Youth.md” este un proiect marca CNTM, creat și dedicat tinerilor din Republica Moldova. Acesta are drept scop informarea și dezvoltarea sectorului de tineret privind următoarele compartimente:

  •  Educație – cuprinde atât burse și programe universitare pentru tineri, cât și oportunități privind educația non-formală (cursuri, workshopuri, seminare, voluntariat);
  • Profesional – include ofertele de muncă de care ar putea fi interesați tinerii;
  • Divertisment – cuprinde o gamă largă de evenimente, spectacole, concerte, evenimente sportive sau culturale, în cadrul cărora tinerii s-ar putea implica;
  • Bibliotecă* – articole de informare cu privire la procesele de admitere, înregistrare, depunere a documentelor

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este organizația umbrelă a 58 de ONG-uri de tineret din Republica Moldova, care activează în baza următoarelor principii de organizare și funcționare: solidaritate, autonomie organizațională și funcțională, transparență, libertatea opiniei și a exprimării, eligibilitatea organelor de conducere, egalitatea deplină în drepturi a membrilor, profesionalism.