thumb image

Un nou acord de parteneriat în domeniul promovării antreprenoriatului în rândul tinerilor

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) împreună cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) au semnat astăzi, 18 mai, un acord de colaborare privind abilitarea economică a tinerilor, prin intermediul căruia aceștia vor fi capacitați și vor avea posibilitatea să-și creeze propria afacere.

CNTM este structura reprezentativă a 46 de organizații de tineret, ce are misiunea de a promova interesele tinerilor din Moldova, de a contribui la dezvoltarea structurilor asociative de tineret prin desfășurarea programelor și activităților de instruire, informare, lobby și consultare.

Prin intermediul organizațiilor de tineret, aceasta împuternicește, încurajează, implică, reprezentă și susține tinerii din întreaga țară. Având mai multe direcții de activitate, CNTM își dorește să mărească numărul tinerilor în structurile de conducere, să-i implice în procesul de luare a deciziilor, să le formeze spiritul civic, promovând voluntariatul, să le ofere posibilități prin care îți pot crea și îmbunătăți capacitățile lor financiare.

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) este o instituție publică, necomercială, non-profit, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi Intreprinderi mici și mijlocii.

Datorită acestui acord va fi promovat antreprenoriatul în rândul tinerilor. Aceștia vor avea acces la instruirile, seminarele și workshop-urile organizate de ODIMM, va fi elaborat un program educațional în acest sens un calendar al evenimentelor dedicate abilitării economice a tinerilor. Sperăm să fie un început de parteneriat, cu multe oportunități și posibilități pentur tineri.