thumb image

A treia ediție a Conferinței Profesorilor s-a desfășurat la Chișinău

Consiliul Național al Tineretului din Moldova a organizat pe 15 decembrie 2017 cea de-a treia ediție a Conferinței Profesorilor în cadrul proiectului „Dialog intercultural în Moldova”, implementat cu suportul financiar al Fundației Elvețiene pentru Copii Pestalozzi (PCF). În cadrul evenimentului au participat 45 de cadre didactice din întreaga țară, experți în politici educaționale, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, care promovează dialogul intercultural, mass-media.

Una dintre priorităţile proiectului este integrarea educaţiei interculturale în educaţia formală, respectiv în curriculum-ul naţional. În scopul realizării acestei priorităţi, CNTM în colaborare cu Centrul Educaţional „Pro Didactica” au elaborat Auxiliarul Didactic pentru profesori „Competenţa interculturală” și Setul de instrumente privind monitorizarea dezvoltării competenței interculturale. Materialele elaborate constituie un suport de conţinut pentru reprezentanții Direcțiilor de Învățământ, cadrele didactice din instituţiile de învăţământ, precum și organizațiile de tineret.

Evenimentul a avut drept scop facilitarea schimbului de experiență între profesori în domeniul dezvoltării competenței interculturale la tineri și utilizării noilor metode și tehnici în cadrul cursului opțional în instituțiile de învățământ: educația interculturală. Astfel, lucrătorii de tineret și profesorii din regiunile de implementare a proiectului, care au realizat diferite activități, în baza materialelor realizate: Repere ale Educației Interculturale, Auxiliarul Didactic „Competența Interculturală” și setul de instrumente privind monitorizarea dezvoltării competenței interculturale.

De asemenea, pe lângă schimbul de bune practici, participanții Conferinței Profesorilor, în urma activităților în grup, au venit cu un set de propuneri de îmbunătățire a Auxiliarului Didactic și setul de instrumente, care vor fi adăugate în noua ediție,care va fi editată în anul 2018.