thumb image

TDV organizează instruiri privind pregătirea dosarului de obținere a statutului de instituție-gazdă a activitatii de voluntariat

Conform legislaţiei în vigoare, persoanele juridice publice şi private fără scop lucrativ (necomerciale) pot implica voluntari în Republica Moldova, doar dacă deţin statutul de instituţie-gazdă a activităţii de voluntariat.

TDV ca Secretariat al Coaliţiei Voluntariat cu sprijinul trainerilor de la „Academia Nicolae Dumitrescu” va ajuta 280 de organizaţii ale societăţii civile să obţină statutul respectiv de la Comisia de Certificare a Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) de pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului.

Pentru a pregăti dosarul de aplicare întru obţinerea statutului, se vor desfăşura în perioada septembrie – decembrie 2015, la Chişinău, 14 serii de instruiri de 1 zi, în fiecare serie fiind implicate câte 20 de organizaţii de pe întreg teritoriul republicii. Transportul şi alimentarea vor fi asigurate de organizatori.

Doritorii vor trebui să confirme în scris persoana delegată, responsabilă de pregătirea dosarului pentru statut şi faptul că acesta va fi depus la CCIGAV în termen de maxim 1 lună de la finalizarea instruirii. Declaraţia semnată şi ştampilată de conducătorul organizaţiei / instituţiei se va trimite scanată la adresa de e-mail tdv_secretariat@yahoo.com.

Numărul de locuri e limitat. Principiul de selecţie este primul venit primul servit. Înregistraţi-vă pe tdv_secretariat@yahoo.com sau la numerele de telefon 022 567 551 şi 079 450 027. La moment s-au înregistrat 100 de organizații / instituții. Principiul de selecţie este primul venit, primul servit.

Informații logistice:

  • date de desfășurare: 7, 12 și 13 octombrie; 3, 4, 5, 9, 16, 17 și 18 noiembrie;

  • participarea la instruire este gratuită: Participanții vor beneficia din partea organizatorilor TDV de prânz la restaurantul La Plăcinte și de pauze de ceai / cafea. Transportul participanților din teritoriu va fi rambursat la prezentarea biletului (lor) de transport și a copiei după buletinul de identitate;

  • participanți: La fiecare instruire pot aplica 20 organizații / instituții de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Înregistrarea se face petdv_secretariat@yahoo.com sau la numerele de telefon 022 567 551 şi079 450 027;

  • cerințe: organizația / instituția trebuie să transmită în format electronic, o DELEGARE care trebuie să conțină: antetul instituţiei; data; titlul scris cu litere de tipar DELEGARE (unele organizaţii / instituţii au eliberat chiar un ordin / decizie / hotărâre); un text cu formularea aproximativă:„Prin prezenta se împuterniceşte [nume prenume, poziţie] să reprezinte [nume instituţie/organizaţie] la cursul de instruire [pot fi specificate date mai concrete: cine organizează, denumire proiect etc.] care vizează pregătirea dosarului pentru obtinerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. [Nume, prenume persoana împuternicită] este responsabilă de pregătirea dosarului, iar acesta va fi depus la CCIGAV în termen de maxim 1 lună de la finalizarea instruirii.”; semnătura conducătorului şi ştampila;

  • locație de desfășurare: Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148, tel. 022 210 576), situat la et. 3 al Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”(intrarea prin curtea din spatele clădirii situată în dreptul Statuii lui Ștefan cel Mare de lângă Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe partea opusă a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt);

  • agendă și program: instruirea va avea loc între 9:30 – 17:00. Pentru mai multe detalii vedeți anexată Agenda instruire certificare voluntariat.

De reținut că:
  • munca de voluntariat efectuată în cadrul unei entități juridice care nu deține statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat este ilegală, percepută ca muncă la negru și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale;

  • conform legislaţiei în vigoare din Republica Moldova persoanele juridice publice şi private fără scop lucrativ (necomerciale) pot implica proprii voluntari doar dacă deţin statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat;

  • utilizarea instrumentelor de voluntariat (contractul, carnetul de voluntar, certificatul nominal, scrisoarea de recomandare, registrele) de către o altă entitate decât instituția gazdă, precum și neutilizarea lor de către instituția gazdă certificată, este ilegală, abuzivă și se pedepsește în conformitate cu prevederile legale.

  • tinerii care fac voluntariat în alte entități decât instituția gazdă a activității de voluntariat certificată nu vor beneficia de măsurile legale de stimulare ale voluntariatului (experiență și vechime în muncă, credite educaționale, facilități la cazare și bursă etc.).

Instruirile se desfăşoară în cadrul proiectului TDV „Motivarea şi implicarea organizaţiilor de tineret ca instituţii gazdă a activităţii de voluntariat”  finanţat deMinisterul Tineretului şi Sportului prin intermediul Programului de Granturi 2015, cu sprijinul proiectului „Consolidarea resurselor umane și financiare pentru dezvoltarea sectorului societății civile din Republica Moldova implicat în activități de voluntariat”susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360.