thumb image

Standarde de calitate privind politicile de tineret în cadrul „EaP Youth Policy Academy”

În perioada 6 – 11 iunie, Terentie Carp, președinte Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Nicolai Loghin, membru al Biroului de Administrare CNTM, Daniel Cojocari, coordonatorul direcției Drepturile Tinerilor și Incluziunea Socială CNTM, Alina Cebotarenco, președinte AIESEC Chișinău și Olga Musteață, reprezentant al Comisiei Guvernamentale pentru Politici de Tineret, au participat la un training în cadrul proiectului „EaP Youth Policy Academy”, ce s-a desfășurat în Vilnius, Lituania.

Proiectul a adunat persoane interesate în politici de tineret, reprezentanți ai consiliilor de tineret din 7 țări, și a avut drept scop: antrenarea personalului-cheie din instituțiile responsabile de politicile tineretului, atât cele de stat, cât și din organizații neguvernamentale; crearea unei viziuni regionale „Baltic+EaP”, care va contribui la dezvoltarea politicilor pentru tineret și participarea tinerilor; împuternicirea consiliilor naționale de tineret și ONG-urilor din regiunea EaP, pentru a dezvolta o viziune comună asupra problemelor tineretului și dezvoltării societății civile, preluând exemple din Lituania și din Letonia.

De asemenea, prin intermediul acestui proiect, s-a urmărit promovarea dezvoltării participative, bazată pe evidența politicilor, în țările EaP, consolidarea legăturii dintre politicile tineretului și alte sectoare, precum: ministere, ambasade, parlamente, etc.

În cadrul trainingului au fost elaborate standardele de calitate privind politicile de tineret. Acestea prevăd:

  • elaborarea unor politici de tineret integrate și existența unei cooperări cross-sectoriale;
  • oferirea diferitor tipuri de suport tinerilor;
  • dezvoltarea componentei de cercetare și monitorizare a sectorului de tineret;
  • promovarea serviciilor prietenoase tinerilor, etc.

Totodată, participanții au identificat o serie de criterii care ar trebui să caracterizeze cooperarea intersectorială. Printre acestea se numără: planificarea comună, schimbul de informatii, divizarea competentelor, existența unei viziuni comune, etc.

Acest seminar a fost organizat de către Institutul de Analiză și Cercetări în Politici Publice, cu suportul Erasmus +.