thumb image

Specialiștii și lucrătorii de tineret au posibilitatea să participe la instruirea „Utilizarea datelor în analiza politicilor de tineret”.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), cu suportul Fondului ONU pentru Populație și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, organizează în perioada 17-18 august o instruire pentru specialiștii și lucrătorii de tineret cu tema „Utilizarea datelor în analiza politicilor de tineret”.

Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 țintește principalele provocări legate de sectorul de tineret. Pentru a îmbunătăți situația și a înțelege principalele provocări ale tinerilor însă, este nevoie de o abordare cross-sectorială și intervenții pe diferite direcții cum ar fi sănătatea, justiția, ocuparea forței de muncă etc. De cele mai multe ori pentru a propune inițiative și a acționa, este necesară o evidență a problemei, adică date statistice ce fac dintr-un fenomen statistic o problemă socială. Din aceste motive, CNTM împreună cu trainerii: Nadejda Cojocari, specialist gender și tineret în cadrul Biroului Național de Statistică și Alexei Buzu, consultant pe domeniile Planificare strategică, evaluare organizațională, management public, participare și mobilizare comunitară, președintele centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare” – propun să organizeze un training de 2 zile pentru 25 de lucrători și specialiști de tineret. Instruirea se concentrează pe strategiile raionale de tineret pe de o parte (Cum evaluăm strategiile raionale de tineret?, Evaluarea eficientă a strategiilor raionale de tineret? Etc.) și pe colectarea și interpretarea datelor pe de altă parte (Surse de date naționale și internaționale privind tinerii. Instrumente ale băncii de date (ce căutăm? cum căutăm?), Generalizarea indicatorilor disponibili în țară, care reflectă situația tinerilor etc.). În acest context, dacă sunteți interesați de a participa în cadrul instruirii care va avea loc în zilele 17-18 august, în incinta Hotelului IRIS (str. Petricani 17, Chișinău) începând cu ora 9:30, vă rugăm să vă înregistrați, contactându-l pe Daniel Cojocari, daniel.cojocari@cntm.md. 

Ținem să menționăm că cheltuielile de transport vor fi rambursate la prezentarea biletului de călătorie și, la solicitare, organizatorii vor asigura acomodarea pentru noaptea dintre 17 și 18 august.

Vă rugăm să ne anunțați cu privire la decizia de a participa sau nu în cadrul instruirii până luni, 14 august.

Persoana de contact

Daniel Cojocari,

coordonatorul direcției Drepturile Tinerilor și Incluziunea Socială,

Consiliul Național al Tineretului din Moldova,

e-mail: daniel.cojocari@cntm.md
sau la telefon: 068534510.