thumb image

Solicitare repetată de oferte: servicii de imprimare

Asociaţia Obștească „Consiliul Național al Tineretului din Moldova” (CNTM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei la 18 februarie 1999 cu nr.880.

Prin intermdiul acestui anunț, CNTM dorește să identifice şi să selecteze cele mai bune oferte de prestare a serviciilor de imprimare a materialelor promoționale, în cadrul proiectului „Implementarea și evaluarea planului de acțiuni a Strategiei Naționale de dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014 – 2020 și promovarea integrării europene”, desfășurat cu suportul FHI 360 Moldova, prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Astfel, compania va presta următoarele servicii:

  • imprimare a materialelor informative (imprimare color, 4 culori, format A5, hârtie 150 gr, cretată);
  • termenul de execuție să fie maxim de 5 zile.

Oferta trebuie să indice preţul în MDL, cât și următoarele date:

  •   datele de contact ale companiei;
  •   persoana responsabilă și datele de contact ale acestuia;
  •   rechizitele bancare ale companiei;
  •   certificatul de înregistrare, ștampila umedă a ofertantului etc.;
  •   prețul per unitate pentru fiecare produs.

​​     Procesul de selecție va include următoarele criterii de selecție:

  • experiența companiei;
  • prețul competitiv;
  • termenul de execuție.

      Data-limită de depunere a ofertelor: 20 septembrie, ora 17:00. 

      Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Vă rugăm să expediaţi oferta la adresa de email: cntm.contabilitate@gmail.com sau prin fax la (022)233 088.

Pentru orice întrebări sau precizări vă rugăm să o contactaţi pe:

Marcela Trifan, Contabil-șef,

A.O. Consiliul Național al Tineretului din Moldova

tel:(373 22) 233088, mob 069 216 796

fax:(373 22) 235175

cntm.contabilitate@gmail.com.

Acest proiect este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Consiliului Național al Tineretului din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.