thumb image

Raportul alternativ la Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale a fost depus

Republica Moldova a ratificat Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale[1] prin Hotărîrea Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990[2]În temeiul acestuia, a fost creat Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, ce este format din experţi independenţi care monitorizează implementarea Pactului de către Statele Membre.

Acest lucru se face prin analiza rapoartelor prezentate periodic de către state privind progresul implementării prevederilor Pactului şi a respectării drepturilor economice, sociale şi culturale. În urma acestui proces, Comitetul[3] adoptă „observaţii finale” (concluding observations), care se referă atât la aspectele pozitive privind respectarea drepturilor omului într-o anumită ţară, cât şi la aspectele problematice, formulând o serie de recomandări în vederea remedierii situaţiilor care nu corespund standardelor impuse de Pact.

În acest context, Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul UNICEF- Moldova a depus un raport alternativ asupra sectorului de tineret privind respectarea drepturilor economice, sociale și culturale a tinerilor. Domeniile care vizează direct sectorul de tineret sunt: accesul la educație, nondiscriminarea, dialogul intercultural și educația incluzivă, accesul la serviciile medicale pentru tineri. După colectarea informațiilor și răspunsurilor de la organizațiile de tineret toate răspunsurile au fost trecute prin sita prevederilor Pactului Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.

Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul UNICEF- Moldova a asigurat procesul tehnic și logistic pentru depunerea raportului alternativ la Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale. Astfel, vocea tinerilor va fi auzită, iar depunerea raportului alternativ la comitet va fi un suport considerabil pentru organizațiile de tineret în procesul de advocacy pe domeniul politicilor de tineret.

Vă invităm să consultați raportul:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fCSS%2fMDA%2f28729&Lang=en;

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1149&Lang=en