thumb image

”Raport: Evaluarea transversală a politicilor de tineret”. Vezi ce conține acesta

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o organizație neguvernamentală de tineret, apolitică și cuprinde 46 de organizații de tineret de nivel local și național. Acesta întrunește interesele tinerilor din Moldova și servește drept platformă națională unică a sectorului asociativ de tineret. Una dintre prioritățile și direcțiile de dezvoltare a CNTM este politicile de tineret și promovarea acestora.

În cadrul raportului „Analiza transversală a politicilor de tineret”, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a analizat patru documente de politici publice relevante domentiului de tineret și cum în acestea sunt prezentate gradul de integrare a tinerilor, a priorităților și necesităților tinerilor și cum aceste documente sectoriale de politici sunt elaborate și aliniate la exigențele Legii cu privire la Tineret și a gradului de sinergie cu prioritățile naționale în domeniul tineret.

Documentele analizate sunt: „Strategia Națională în domeniul Migrației și Azilului”, „Programul Național privind Controlul Tutunului pentru anii 2012- 2016”, „Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, „Planul de acțiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” și „muncii la negru”. În fiecare dintre acestea este arătat modul în care sunt definite problemele, cum sunt elaborate intervențiile și implementate acestea, legate de disparitățile asupra tinerilor.

Raportul își propune evaluarea mecanismelor utilizate de autoritățile publice centrale pentru includerea în documentele de politici publice a drepturilor, intereselor și problemelor tinerilor, modalități de implicare a tinerilor în acest procesul de consultare, dar și gradul de orientare a obiectivelor și activităților pe domeniul de tineret.

Raportul are ca obiectiv îmbunătățirea conținutului politicilor publice, fortificarea legăturii dintre planificarea politicilor publice și a procesului bugetar, perfecționarea sistemului de monitorizare și evaluare a politicilor publice.

Documentul în întregime îl puteți găsi și răsfoi aici.

„Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Consiliului Național al Tineretului din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA”.