thumb image

Poziția CNTM și a altor organizații de tineret, privind lichidarea Ministerului Tineretului și Sportului Republicii Moldova

Subiect: Lichidarea Ministerului Tineretului și Sportului al Republicii Moldova

Emițător: Consiliul Național al Tineretului din Moldova

În contextul dezbaterilor recente, pe marginea lichidării Ministerului Tineretului și Sportului Republicii Moldova (în continuare MTS), cât și, anticipând disputele care pot surveni, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (în continuare CNTM) vine cu un document de poziție, în care explică de ce nu susține lichidarea acestei instituții, invocând următoarele argumente:

 1. într-un stat cu restanțe la capitolul integritatea funcționarilor publici, majoritatea reformelor sau optimizărilor riscă, aprioric, să eșueze. Această optimizare bugetară poate să provoace un alt lanț de proceduri birocratice și conflicte de repartizare a activelor actuale ale MTS, așa cum transferul atribuțiilor nu va provoca decât amplificarea procedurilor birocratice;
 2. cheltuielile administrative ale MTS sunt de cca 5,9 mln de lei (salarii, chirie, facturi, etc). Lichidarea MTS și transferarea atribuțiilor către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, inevitabil, presupune majorarea numărului personalului, din cauza intensificării volumului de lucru (chiar și partea birocratică, serviciul juridic, contabil, etc). Economiile realizate (din contul chiriilor și facturilor) pot fi neconsiderabile, luând în calcul bugetul total al MTS (care este unul net inferior în comparație cu bugetele celorlalte ministere);
 3. în contextul în care politicile de tineret solicită o abordare intersectorială, este imperioasă existența și consolidarea ministerului în continuare, așa cum la nivel central este instituția care la egal cu alte ministere poate face lobby pentru integrarea componentei de tineret în celelalte politici publice/bugete de stat.

În concluzie, afirmăm că nu tolerăm compromiterea calității serviciilor de tineret și evităm cu fermitate crearea unui grad înalt de birocrație, cu o probabilitate mică de economisire (luând în calcul bugetul modest al MTS).

Pe lângă cele menționate, dorim să atragem atenția viitoarelor Cabinete de Miniștri asupra faptului că astfel de abordări denotă atitudinea iresponsabilă a guvernării față de domeniul de tineret din Moldova, și anume că tinerii nu reprezintă o prioritate pentru stat.

Semnatari:

 • „Consiliul Național al Tineretului din Moldova”;
 • „Alianţa Studenților din Moldova”;
 • „AIESEC Moldova”;
 • Fundaţia de Caritate pentru Copii „Clipa Siderală”;
 • Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova;
 • Centrul de Informaţii „GenderDoc-M”;
 • „AEGEE-Chișinău”;
 • Asociația de Dezvoltare, Voluntariat și Informare pentru Tineret „Europa fără Frontiere”;
 • AO „MediaPoint”;
 • AO „Tinerii Europeni Federaliști”;
 • AO „Principii Sănătoase”;
 • AO „Predă deștept”;
 • AO pentru Dezvoltarea Culturii și Protecţia Mediului „Cultura Nouă”;
 • AO „Pro Comunitate”;
 • „Serviciu pentru Pace”;
 • AO „Asociația Studenților Farmaciști din Republica Moldova”;
 • AO „Paradis”;
 • AO „Schimbă Lumea”;
 • Asociaţia Obștească „Perspectiva”;
 • „EcoVisio”;
 • „Consiliul Raional al Tineretului din raionul Strășeni”;
 • AO „CIVIS”;
 • AO „Prietenia Tinerilor din Moldova”;
 • AO „QNA Moldova”;
 • „Asociația Studenților Facultății de Drept din Republica Moldova”.