thumb image

Perspectiva Tinerilor în Strategia de Ocupare a Forței de Muncă 2017 – 2021

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul UNFPA, Fondul ONU pentru Populație, a elaborat raportul „Perspectiva Tinerilor în Strategia de Ocupare a Forței de Muncă 2017 – 2021”. Acesta a fost prezentat în cadrul Festivalului Tineretului și este bazat pe Metodologia de Integrare a Priorităților Tinerilor în Politicile Publice Sectoriale (Youth Mainstreaming), realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu susținerea UNFPA Moldova, publicat anterior de CNTM.

Luând în considerare faptul că angajabilitatea tinerilor în Republica Moldova este un subiect, pe cât de important, pe atât de dureros, acest raport reprezintă o analiză complexă și comprehensivă a situației tinerilor din Republica Moldova în ce privește angajarea tinerilor în câmpul muncii, relevanța acesteia pentru tineri, care sunt cauzele care determină situația actuală pe piața muncii pentru tineri. De asemenea, publicația conține și un set de recomandări și concluzii, care determină și viziunea CNTM asupra cadrelor de rezultate până în 2021.

În acest sens, raportul cuprinde patru compartimente, urmate de un set de recomandări pentru  noua  „Strategie de Ocupare a Forței de Muncă 2017 – 2021”. Primul compartiment descrie metodologia după care a fost efectuat raportul și anume: Metodologia de Integrare a Priorităților Tinerilor în Politicile Publice Sectoriale (Youth Mainstreaming), realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu susținerea Fondului ONU pentru Populație (UNFPA).

Al doilea compartiment cuprinde analiza pieței muncii din perspectiva tinerilor, prin descrierea succintă a situației actuale, în special domeniile unde tinerii sunt dezavantajați sau în situație de risc în domeniul politicilor ocupaționale. Compartimentul trei descrie relevanța integrării priorităților tinerilor în „Strategia de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2017-2021” prin analiza disparităților identificate. Ultimul compartiment este destinat identificării cauzelor structurale a disparităților.

Astfel, acest raport este important prin faptul că evoluează relevanța și gradul de integrare a priorităților tinerilor în „Strategia de ocupare a forței de muncă pentru 2016-2021”, precum și că oferă recomandări cu privire la îmbunătățirea strategiei în corespundere cu necesitățile tinerilor.

Documentul poate fi găsit și consultat aici.