thumb image

Pe parcursul a 2 zile 25 de tinerii din diferite regiuni ale țării sunt instruiți cum să se implice eficient în procesele de elaborare a bugetelor locale din perspectiva tinerilor și mecanismele de monitorizarea a acestora

25 de tineri din diferite localități ale țării sunt instruiți în perioada 27-28 decembrie cum să participe la elaborarea și monitorizarea bugetelor locale.

Instruirea are drept scop de a familiariza participanții cu privire la bugetele publice și mecanismele de promovare și monitorizare a acestora de către tineri, precum și de a împărtăși cele mai bune practici și experiențe la nivel local și național în ceea ce privește implicarea tinerilor în elaborarea bugetelor locale și mecanismele de ”bugetare participativă”. În cadrul evenimentului tineri au identificat problemele cu care se confruntă în procesul de elaborare a bugetelor locale, dar și impedimentele din partea autorităților locale în gestionarea resurselor financiare alocate. Totodată aceștia, au facut cunoștință cu mecanismele progresiste în participarea cetățenilor la formarea bugetar locale, proces cunoscut sub termenul de ”bugetare participativă”.

Roman Banari, Secretarul General al CNTM a menționat în cadrul atelierului că implicarea tinerilor în procesul decizional privind elaborarea bugetelor este importantă și tinerii trebuie să se regăsească în acest proces fară careva exceți, din moment ce avem și un drept legal de a participa în procesele decizionale ce ne privesc, precum și a veni cu propuneri în acest sens., Instruirea are scopul de a pregăti tinerii să participe activ și eficient în procesele decizionale ce le privesc. După instruire tinerii vor cunoaște metodele și tehnicile care le vor permite să aplice în practică cele învățate astfel impulsionând procesul decizional la nivel local, unde tinerii se tranfomă în actori activi ai schimbărilor sociale ce le privesc.

Activitatea este realizată de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în cadrul Fondului comun al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Moldova.