thumb image

Participă la sondajul online „Satisfacția de viață a tinerilor”

Centrul de Cercetări Demografice desfășoară un sondaj, pentru a analiza cât sunt de mulțumiți tinerii din Republica Moldova, ce emoții trăiesc și pentru a identifica și cauza. În acest sens, vă invită să participați în cadrul sondajului online „Satisfacția de viață a tinerilor”. Dacă aveți vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani, sunteți încurajați să completați chestionarul. Nu vă ocupă mult timp. De asemenea, aveți posibilitatea să urmăriți care sunt rezultatele sondajului și cum acestea se modifică în timp real. 

Puteți face acest lucru pe: www.sondaj.ccd.md

Centrul de Cercetări Demografice a fost creat în scopul consolidării capacităților instituționale în domeniul cercetărilor demografice și acordării unui suport analitic, misiunea căruia este realizarea cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul demografic, elaborarea prognozelor demografice; oferirea suportului analitico-informațional, consultanță şi expertiză științifică instituțiilor de stat în procesul de elaborare a strategiilor și programelor în domeniul populației și dezvoltării; pregătirea cadrelor științifice, consolidarea comunități de experți naționali.