thumb image

Organizațiile de tineret sunt invitate să depună dosarele pentru a deveni membri CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova lansează apelul către organizațiile de tineret, pentru a deveni membri CNTM, una dintre cele mai puternice structuri de tineret din țară.

Devenind membre ale asociației, acestea vor beneficia de o serie de facilități disponibile pentru toate organizațiile cu statut de membru: 

 • posibilitatea de a face networking cu alte organizații;
 • asistență instituțională;
 • suport logistic;
 • beneficiari ai programului de mini-granturi;
 • asistența Echipei de Traineri (PoT);
 • facilitarea colaborării internaționale;
 • resurse de promovare a organizatiei și a activităților acesteia;
 • includerea în lista de priorități a necesităților la forumul internațional;
 • consolidarea relațiilor cu ministerele de profil;
 • parteneriate în cadrul mai multor proiecte;
 • accesul la platforma serviciilor prestate de OM.

Pentru aplicare, organizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să accepte principiile Convenției Europene pentru Drepturile Omului;
 • să lucreze cu tinerii și să aibă organul de conducere format din tineri;
 • să nu fie influențați în deciziile lor de nicio autoritate din exterior;
 • să aibă scopuri și structuri democratice;
 • să accepte și să cunoască prevederile Statutului.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

Completați o cerere în care vă exprimați dorința și motivația de a dobândi calitatea de membru asociat CNTM;

Prezentați extrasul din procesul verbal cu privire la aderarea la CNTM și dobândirea calității de membru asociat;

Prezentați raportul de activitate pentru anul 2015, care să conțină informații cu privire la adresa juridică și a sediului, numărul de membri, resurse umane și tehnice, activități desfășurate, persoanele de contact, precum și alte date necesare. De asemenea, în cazul în care ați respectat condițiile, ați expediat dosarul, vă învităm să ne fiți alături și la Adunarea Generală CNTM, pentru a prezenta organizația și motivele acesteia de a deveni membru CNTM.

Dosarul va fi expediat electronic la adresa cntm.corespondenta@gmail.com. Termenul-limită pentru înscriere este 25 noiembrie.

Pentru orice întrebări nu ezitați să îl contactați pe:

Igor Ciurea,

Secretar general, Consiliul Național al Tineretului din Moldova,

igor.ciurea@cntm.md;

069531061.