thumb image

Organizațiile de tineret au oportunitatea să devină membre CNTM

Organizațiile de tineret din Moldova pot acum aplica pentru a deveni membre ale celei mai puternice structuri de tineret din țară – Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Devenind membre ale asociației, acestea vor beneficia de o serie de facilități disponibile pentru toate organizațiile cu statut de membru: posibilitatea de a interacționa și a stabili parteneriate cu peste 40 de organizații de tineret; suport informațional, material și financiar pentru realizarea activităților ce corespund misiunii CNTM de a promova interesele tinerilor din Moldova și a contribui la dezvoltarea structurilor asociative de tineret.

Pentru aplicare, organizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să accepte principiile Convenției Europene pentru Drepturile Omului;

  • să lucreze cu tinerii și să aibă organul de conducere format din tineri;

  • să nu fie influențați în deciziile lor de nicio autoritate din exterior;

  • să aibă scopuri și structuri democratice;

  • să accepte și să cunoască prevederile Statutului.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele:

  • cererea pentru dobândire a calității de membru asociat CNTM;

  • extrasul din procesul verbal cu privire la aderarea la CNTM și dobândirea calității de membru asociat;

  • raport de activitate pentru anul 2014, care să conțină informații cu privire la adresa juridică și a sediului, numărul de membri, resurse umane și tehnice, activități desfășurate, persoanele de contact, precum și alte date necesare.

Dosarul va fi expediat electronic pe adresa cntm.corespondenta@gmail.com. Termenul-limită pentru aplicare este 24 septembrie 2015.

Pentru orice întrebări nu ezitați să ne contactați.