thumb image

Oportunitate de angajare: Expert în elaborarea unui studiu „Nivelul de reintegrare a tinerilor din grupuri social-vulnerabile”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova și Fundaţia Est-Europeană împreună cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare cu suportul Agenţiei Elvețiene pentru Dezvoltare, Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, a iniațiat un program de consolidare a efortului de advocacy a Organizaţiilor Societăţii Civile care lucrează direct pentru a promova drepturile şi interesele grupurilor social-vulnerabile – prin creare a Grupurilor Tematice de Advocacy.

Astfel, unul dintre aceste grupuri este Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, coordonat de către CNTM care implementează proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”. Acesta își propune să angajeze un expert care să elaboreze un studiu, ce să reflecte toate aspectele privind reintegrarea socială a tinerilor din grupurile social-vulnerabile. Studiul va avea o bază informativă bine structurată, accesibilă tuturor.

Importanța elaborării unui astfel de studiu derivă din dificultatea cu care tinerii din anumite grupuri vulnerabile se reintegrează în societate, cât și din numărul de tineri care fac parte din aceste grupuri și au dificultate de a se reintegra în societate în Republica Moldova.

Cerințe față de candidați:

  • experiență în domeniul organizațiilor de tineret sau organizație de tineret care are o activitate de minim 2 ani;
  • cunoașterea cadrului legal ce ține de grupurile de tineri vulnerabile;
  • Dispunerea de personal calificat pentru realizarea a asemenea studii (pentru organizații);
  • abilități excelente de analiză;
  • cunoașterea specificului sectorul de tineret la nivel național și european;
  • cunoașterea limbii române este obligatorie. Posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

Modalitatea de aplicare și selectare

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

  • CV (persoanei sau organizației+persoana/persoanelor din cadrul organizației care urmează să elaboreze studiul);
  • Conceptul Studiului propus spre a fi elaborat;
  • Cercetări anterioare realizate în domeniu;
  • Oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data de 16 septembrie 2016, prin e-mail la mail daria.ungureanu@cntm.md cu mențiunea „Angajare Expert elaborare studiu”.

Termenii de referință și descrierea amănunțită a poziției puteți consulta aici.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Coordonatorul Politici de Tineret CNTM, Daria Ungureanu, la adresa de e-mail daria.ungureanu@cntm.md sau la numărul de telefon +373 68 121 726.

Grupul Tematic de Advocacy „Tineret”, coordonat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, face parte din proiectul „Inițiativa Comună a Șanselor Egale pentru Tineri”, implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul Fundației Est-Europene, prin intermediul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.