thumb image

Oportunitate de angajare: Coordonator al direcției Dezvoltare Instituțională CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este o structură umbrelă ce reprezintă interesele a 58 de organizații de tineret din Moldova, care promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

Strategia Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM) pentru anii 2014 – 2018 prevede mai multe direcții de activitate. Una din acestea, este dezvoltarea instituțională și a inițiativelor de tineret. În acest context CNTM angajează un coordonator(oare) al acestei direcții, care va fi responsabil de crearea și menținerii legăturilor cu structurile de tineret din întreaga țară.

Responsabilități:

  • implicarea în desfășurarea activităților planificate în cadrul direcției;
  • menținerea legătura cu organizațiile de tineret membre și non-membre CNTM;
  • participarea și desfășurarea cursurilor de instruire pentru reprezentanții organizațiilor de tineret;
  • motivarea organizațiilor de a deveni membre CNTM;
  • organizarea evenimentelor în cadrul direcției: Școala de Vară a Organizațiilor de Tineret; Conferința Naționala a Organizațiilor de Tineret, etc.
  • desfășurarea Evaluării Instituționale a organizațiilor de tineret și a programului de mini granturi;
  • coordonarea și dezvoltarea structurii POT, etc.

​Pentru mai multe detalii, consultați Termenii de Referință ai poziției.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la  cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de aplicare intitulat „Coordonator Dezvoltare Instituțională”, care va conține CV-ul candidatului și scrisoarea de motivare cu indicarea a două persoane de referință până la data de 24 martie.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Igor Ciurea, Secretar General

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) Tel/fax:(+ 373 22) 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com