thumb image

Ofertă de angajare: Secretar General în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), structura-umbrelă a 61 de organizații de tineret, anunță concurs de selecție a unei persoane responsabile de desfăşurarea activității Secretariatului organizației – secretarul general.

Responsabilități:

 • stabilirea echipei de implementare a proiectului (contabil, asistenți de proiecte, consultanți, experți, etc.);
 • desfăşurarea regulată a şedinţelor cu echipa CNTM;
 • asigurarea unei comunicări eficiente cu toate părțile implicate în organizație;
 • menținerea dialogului cu autoritățile publice vizate prin activitatea Asociației;
 • asigurarea implementării planului anual de acțiuni din cadrul organizației, organizarea de mese rotunde, elaborarea materialelor, şedinţelor etc.;
 • identificarea grupului-ţintă şi implicarea acestuia în cadrul activităţilor preconizate;
 • contribuie la asigurarea promovării organizației către grupurile-ţintă, cât și altor beneficiari;
 • prezentarea planurilor de lucru şi a rapoartelor minim o dată pe an către Preşedintele organizației;
 • la decizia biroului, prezentarea CNTM în sesiunile de lucru ale Forumului European al Tineretului;
 • în baza Termenilor de Referință și la consultarea Președintelui, încheierea contractelor de prestări servicii temporare cu agenți, experți și consultanți atât naționali cât și internaționali;
 • realizarea în conformitate cu cerințele înaintate de către finanțator a raportului final al proiectelor;
 • răspunde pentru realizarea la timp și calitativă a activităților planificate în cadrul asociației;
 • răspunde pentru neîndeplinirea sarcinilor propuse;
 • poartă răspundere pentru prezentarea Raportului narativ către Biroul de Administrare și finanțatori;
 • răspunde disciplinar pentru pagubele provocate organizației, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora.

Cerințe:

 • studii Superioare finalizate sau în curs, în domenii socio-umane.
 • experiență de conducere a echipelor;
 • experiență în scrierea proiectelor și administrarea resurselor financiare;
 • comunicare;
 • experiența în mediul ONG;
 • leadership și inovație.
 • experiență în lucru cu o echipă multi-funcțională cu diverse domenii de intervenție;
 • cunoștințe în domeniul și specificul activității organizației dar și a proiectului;
 • cunoașterea PC: programele WORD, Excel, Internet;
 • cunoașterea limbilor: română, rusă și engleza (scris și vorbit) la nivel avansat.

Modalitatea de participare și selectare

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la  cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de intitulat „Secretar General CNTM”, care va conține CV-ul candidatului și scrisoarea de motivare cu indicarea a două persoane de referință și datele de contact ale acestora până la data de 24 aprilie, inclusiv.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Termenii de Referință sau să-l contactați pe:

Igor Ciurea,

Secretar General

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)

Tel/fax:(+ 373 22) 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com.