thumb image

Ofertă de angajare: expert independent în conceptualizarea a două planuri de afaceri de antreprenoriat social și punerea în aplicare a acestora

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul FHI360 Moldova anunță concurs de selectare a unui expert care va conceptualiza două planuri de afaceri de antreprenoriat social: unul pentru o organizație de tineret (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) și altul pentru un centru de tineret. De asemenea expertul va avea grijă să elaboreze un plan concret pentru lansarea unui program de antreprenoriat social pentru fiecare beneficiar aparte, aplicarea acestui plan și acordarea de sprijin acestor organizații în procesul de evaluare  a aptitudinilor sale. Expertul, în cadrul documentelor va lua în considerație rezultatele studiului realizat pe  antreprenoriat social de către un expert independent contractat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova în cadrul proiectului „Implementarea și Evaluarea Planului de Acțiuni al Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2014-2020”, de asemenea capacitățile organizațiilor cât și profilul acestora și cerințele pieței. 

Cerințe față de candidați:

 • cunoașterea cadrului legal național în domeniul antreprenoriatului social;
 • abilități excelente de analiză;
 • experiența anterioară în elaborarea a unui plan de afaceri sau antreprenoriat social;
 • cunoașterea specificului sectorul de tineret la nivel național și european;
 • experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată un avantaj;
 • cunoașterea limbii române este obligatorie;
 • posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul aplicantului;
 • scrisoare de motivare care va conține și o schiță a metodologiei de lucru;
 • trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniu;
 • oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.

Pentru mai multe informații, privind responsabilitățile și oferta financiară, vă invităm să consultați Termenii de referință.

Dosarul de aplicare va fi transmis până în data 28 octombrie 2016, prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Angajare Expert antreprenoriat social”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Asistent Dezvoltare Instituțională CNTM, Țerna Adriana,  la adresa de e-mail adriana.terna@cntm.md sau la numărul de telefon (+373 22) 235 175, mob.(+373) 60 324 781.