thumb image

Mesajul CNTM cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului

De aproape 18 ani, Consiliul Național al Tineretului din Moldova este organizația care pledează deschis pentru respectarea drepturilor omului și a tinerilor în special. În contextul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului (10 decembrie), CNTM vine să își reconfirme poziția pe care o are față de aspectele legate de drepturile cetățenilor în Republica Moldova.

CNTM este o organizație-umbrelă a peste 60 de organizații de tineret din țară, care până la momentul de față a derulat o serie de proiecte despre și pentru drepturile tinerilor. Considerăm că tinerii sunt foarte importanți și vocea lor trebuie auzită. În acest sens, este primordial să asigurăm toţi tinerii cu drepturi egale, indiferent de rasă, religie, sex, orientare sexuală, apartenență etnică, politică etc.

Tinerii trebuie să aibă libertatea de exprimare, dreptul la educație de calitate, la șanse și posibilități egale. Ei sunt viitoarea generație, care construiesc prezentul și viitorul acestei țări.

Prin direcțiile sale de activitate, CNTM susține în mod constant respectarea drepturilor tinerilor și va continua să facă acest lucru. Amintim că în scopurile Direcției Drepturile tinerilor şi incluziunea socială se regăsesc:

– asigurarea respectării drepturilor tinerilor;

– monitorizarea respectării drepturilor tinerilor;

– facilitarea incluziunii sociale a tinerilor;

– promovarea cetățeniei active a tinerilor.

Reieșind din acestea, CNTM dorește o societate activă în care drepturile tuturor tinerilor să fie respectate și îndeamnă toate organizațiile societății civile să acționeze în acest sens apărând nemijlocit drepturile lor.