thumb image

Lansarea campaniei de sensibilizare a tinerilor „Viitorul îți aparține”

Proiectul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) „Promovarea ocupării tinerilor”, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, lansează, astăzi, 7 iunie, campania de informare și sensibilizare a tinerilor ”Viitorul îți aparține”. Campania se va desfășura în toată țara, timp de o lună, și va include: rularea spoturilor video/audio, diseminarea materialelor tipărite informative și realizarea unui șir de emisiuni radio, tematice.

Campania are drept scop informarea tinerilor, cu vârstă cuprinsă între 15-18 ani, despre importanța luării unei deciziei corecte cu privire la viitoarea profesie și promovarea, în rândul patronilor, a avantajelor angajării tinerilor absolvenți.

Prin mesajul lansat se urmărește educarea, motivarea și încurajarea patronilor cu privire la angajarea tinerilor absolvenți ai sistemului ÎVT (Învățământ Vocațional Tehnic) și cel superior, care, încă, nu dețin experiența necesară de muncă, iar prin implicarea activă în creșterea profesională a acestora, cu siguranță vor reuși să sporească și creșterea întreprinderii respective.  

O altă problemă cu care se confruntă, astăzi, tinerii, este lipsa alegerii corecte a profesii care le-ar permite ulterior să obțină, mai ușor, un loc de muncă potrivit.

Iată de ce, campania, de asemenea, promovează alegerea asumată și bine documentată a unei profesii de către tineri, utilizând diferite surse de informare și beneficiind de ghidare corespunzătoare prin corelarea abilitaților și competențelor specifice pe care le deține un tânăr cu cerințele pieții muncii din Republica Moldova.

Pe parcursul desfășurării campaniei, care va dura până în data de 7 iulie curent, proiectul alături de partenerii săi, își propun să abordeze, pe scară largă, subiectul  dezvoltării calificărilor și competențelor și facilitării tranziției tinerilor de la școală la primul loc de muncă.

Poiectul OIM „Promovarea ocupării tinerilor” a fost lansat în cadrul parteneriatului global SIDA-ILO, beneficiarii principal fiind Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacității factorilor implicați în implementarea  Strategiei Nationale pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM 2017-2021) cu focus pe promovarea ocupării tinerilor și a migranților, promovarea locurilor de muncă mai bune și mai multe și combaterea inegalităților de pe piața muncii.

Pentru mai multe detalii accesați www.anofm.md/tineri.