thumb image

La Summit-ul de la Nairobi CNTM a pledat pentru participarea tinerilor în procese decizionale, incluziunea tinerilor social vulnerabili, nediscriminarea și asigurarea egalității de gen, dar și combaterea violenței în rândul fetelor și femeilor

În perioada 12- 14 noiembrie la Nairobi, Kenya a avut loc cel mai mare Summit cu privire la drepturile reproductive și oportunitățile egale pentru femei și fete la care a participat și Consiliul Național al Tineretului (CNTM).

Roman Banari, secretarul general al CNTM a declarat în cadrul evenimentului că angajamentele organizaționale pentru reprezentarea tinerilor au fost și rămân o prioritate pe agenda CNTM. ”Acestea vizează participarea tinerilor în procesele decizionale, drepturile și incluziunea celor social vulnerabili, dar și egalitatea și nediscriminarea femeilor și fetelor”.

În cadrul Summit-ul de la Nairobi s-a vorbit despre acțiuni de salvare a vieții mamelor, de a răspunde cererii globale de contraceptive și de a opri violența împotriva femeilor și fetelor până în anul 2030. „Am parcurs un drum lung de atunci, dar mai avem multe de realizat până vom putea afirma că drepturile și sănătatea reproductivă reprezintă o realitate pentru fiecare”, a spus Dr. Natalia Kanem, Directoarea Executivă UNFPA. Totodată, înaltul oficial a menționat că: “trebuie să ne intensificăm eforturile pentru ca mijloacele moderne de contracepție să fie disponibile tuturor celor care doresc și au nevoie de ele, pentru a îmbunătăți serviciile de îngrijire a sănătății materne și pentru a proteja femeile și fetele de violență în bază de gen”.

La summit-ul de la Nairobi, Republica Moldova a fost reprezentantă de reprezentanți oficiali din cadrul Guvernului și Parlamentului, membri ai societății civile, tineri, lideri religioși, cercetători demografici, activiști, care militează pentru drepturile și sănătatea reproductivă și oportunitățile egale ale femeilor, fetelor, tinerilor.

Aceștia au reconfirmat angajamentele Republicii Moldova față de agenda Conferinței internaționale pentru populație și dezvoltare, printre care: reducerea fenomenului sarcinilor în rândul adolescenților, creșterea accesului tinerilor la educație pentru sănătate și servicii prietenoase tinerilor, dezvoltarea oportunităților de participare a tinerilor, asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile la servicii de sănătate sexuală și reproductivă.