thumb image

A fost făcut public Raportul Bugetelor locale 2014, pe componenta de tineret

Raportul Bugetelor publice locale pentru anul 2014, a fost realizat în contextul strategiei organizației pentru anii 2014 – 2018 și reprezintă o continuitate a eforturilor CNTM de monitorizare și evaluare a procesului de elaborare și administrare a banilor publici destinați activităților de tineret. Raportul dat are un caracter anual fiind realizat începând cu anul 2011.

Prin intermediul acestui raport, CNTM analizează modul în care au fost alocate și utilizate resursele publice locale, în domeniul de tineret în toate cele 35 de unități teritorial-administrative din Republica Moldova. Totodată, acesta prezintă și analizează bugetele atât sub aspect cantitativ, cât și modul în care se administrează aceste resurse.

De asemenea, au fost analizate și cheltuielile în funcție de agenda stabilită în planurile de activități în domeniul de tineret, au fost identificate care sunt prioritățile locale pentru acest sector și cum acestea se suprapun cu cele ale Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020. Raportul este unul exhaustiv, prezentând situația reală a modului cum sunt administrate resursele financiare, care este raportul între bugetul confirmat și cel aprobat.

Iată care sunt principalele concluzii ale Raportului bugetelor locale pentru anul 2014:

  • cheltuielile medii pentru un locuitor privind activitățile pentru tineret, în anul 2014, au fost stabilite în cuantum de 0,82 de lei;

  • cele mai multe resurse, în activitățile pentru tineret, au fost cheltuite pentru birotică, alimentație, premii bănești sau transport;

  • 27 % dintre activitățile planificate pentru tineret sunt de natură culturală (festivaluri, ateliere de creație, recitaluri, concerte cu implicarea artiștilor locali și străini, concursuri de film, etc.), 14%  – pentru activități sportive și doar 20% – activități ce presupun instruirea tinerilor;

  • Consiliile Raionale Telenești, Ungheni, Ialoveni și Călărași au inițiat Programe de granturi mici care vizează societatea civilă locală și susțin inițiativa actorilor activi locali din domeniul tineretului. Trei dintre acestea (Consiliile Călărași, Ungheni și Ialoveni), desfășoară Programele de granturi, deja al doilea sau al treilea an consecutiv.

În contextul proceselor de consolidare a autonomiei locale și a descentralizării, este tot mai importantă capacitatea și gradul de conștientizare a rolului unor politici de tineret, bazate pe evidență și susținută eficient din punct de vedere financiar.

Întregul raport, îl puteți răsfoi aici.

Amintim că „Acest raport este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Consiliului Național al Tineretului din Moldova și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA”