thumb image

Evenimentul final privind lansarea Indexului de Tineret pentru țările-membre ale Parteneriatului Estic

Consiliul Național al Tineretului din Moldova are plăcerea de a vă invita în calitate de  participant la evenimentul final, de prezentare a Indexului de Tineret pentru 
țările membre ale Parteneriatului Estic, semnatare ale Acordului de Asociere, care va avea loc la Chișinău, în data de 18 decembrie 2015, ora 11.00, la CentruI de Informație Moldo – Korean, Sala de conferințe, etajuI 4,  bd. Ștefan cel  Mare, 134. 

IndexuI de Tineret este instrumentuI care arată situația tinerilor comparativ cu cea a adulților pentru patru domenii: participare, sănătate, angajare și comportament riscant și violent.

Dezagregarea indicatorilor pe categorii de vârstă oferă posibilitatea de a identifica problemele cu care se confruntă tinerii și adulții. lmportanța dezvoItării Indexului de Tineret rezuItă din necesitatea elaborării politicilor integrate, bazate pe evidența în regiunea statelor membre ale Parteneriatului Estic. În ultima perioadă în regiune se observă tendința de a crea politici inclusive bazate pe nevoile tinerilor.  

În acest context, scopul Indexului este de a integra indicatorii metodologiei existente și completarea acestora conform standardelor europene. Prin urmare datele obținute în cadrul Indexului vor putea fi utitizate de către factorii de decizie, sectorul asociativ de tineret, prestatorii de servicii, în scopuI elaborării politicilor locale, a programelor și a serviciilor destinate tinerilor, precum și să le realinieze standardelor europene.

Experții din Ucraina, Moldova și Georgia au elaborat lndexul de Tineret pentru toate trei țări în plan comparativ, precum și au dezvoltat un set de recomandări specifice în scopuI îmbunătățirii situației tinerilor din regiunea Parteneriatutui Estic, rezultatele cărora vor fi prezentate în cadrul evenimentului final. 

Aici găsiți agenda evenimentului.

Tot ce trebuie să faceți e să confirmați prezența, printr-un e-mail la adresa: angelica.petrov@cntm.md.

Pentru mai multe detalii, vă invităm s-o contactați pe:

Angelica Petrov, 

Coordonator Politici de Tineret, Consiliul Național al Tineretului din Moldova,

angelica.petrov@cntm.md,

078311100.