thumb image

„Evaluarea Transversală a Politicilor de Tineret 2016”

Consiliul Național al Tineretului din Moldova, cu suportul FHI 360, publică „Evaluarea transversală a politicilor de tineret. Programul national strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011 – 2025)”. Prin intermediul acestui raport este analizat și evaluat un document de politică publică („Youth Mainstreaming Index”) relevant domeniului de tineret, cu scopul de a identifica gradul de integrare structurată a priorităților și necesităților reale ale tinerilor, a modului de abordare a disparităților pe domeniile ce afectează prioritar tinerii.

Cunoaștem că politicile de tineret sunt un domeniu cros-sectorial, adică acestea se regăsesc în prioritățile fiecărui minister de profil. Realizarea unor obiective cu impact maxim poate fi atins în mod exclusiv prin eforturi concordate a organului central de resort și a altor organe ale administrației publice centrale. Se impune tot mai pregnant necesitatea unei evaluări transversale, precum și instituirea unui instrument simplu și eficient în aplicare aplicat, un instrument universal de analiză al integrării priorităților tinerilor în actele de planificare strategică a decidenților politici.

Raportul are ca obiectiv îmbunătățirea conținutului politicilor publice, fortificarea legăturii dintre planificarea politicilor publice și a procesului bugetar, perfecționarea sistemului de monitorizare și evaluare a politicilor publice.

Evaluarea transversală apreciază și, eventual, optimizează documentele de politici cu impact asupra sectorului de tineret, în scopul coordonării eforturilor, dezvoltării calității actelor factorilor de decizie reieșind din necesitățile reale ale tinerilor. Raportul privind evaluarea transversală a politicilor de tineret este un produs ce își propune să faciliteze trecerea la o nouă etapă în elaborarea și promovarea politicilor transversale de tineret în Republica Moldova precum și targhetarea nevoilor tinerilor în politicile publice deja existente.

Aici, puteți răsfoi întregul raport.