thumb image

Ești din raionul Cahul și ai experiență de lucru cu diferite categorii de tineri? Fii agentul outreach!

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) anunță concurs de selectare a agenților de outreach, tineri activi din raionul Cahul care au experiență în lucrul cu categoriile vulnerabile de tineri. Astfel, va fi creată o conlucrare între membrii societății, vor fi identificați tinerii dezavantajați (NEETs) din raion și vor fi instruiți, participând la cursuri și traininguri, pentru a-i ajuta să se angajeze în câmpul muncii.

Obiectivele proiectului:

 • identificarea tinerilor NEETs din sfera raionului Cahul;
 • urmărirea, analiza, monitorizarea problemelor din rândul tinerilor șomeri;
 • înregistrarea tinerilor la STO Cahul;
 • creșterea incluziunii sociale pe piața muncii a tinerilor.

Candidații trebuie să întrunească următoarele caracteristici:

 • accesibilitate și bună cunoaștere a raionului Cahul;
 • interes pentru funcționalitatea proiectului;
 • responsabilitate pentru acțiunile ce-i revin;
 • dispus să colaboreze cu autoritățile publice locale și alte ONG-uri;
 • disponibilitate pentru efectuarea deplasărilor în teritoriu:
 • experiență în lucrul cu tinerii;
 • cunoașterea limbi române/ruse.

Persoanele intereste sunt rugate să completeze formularul de înregistrare până la data de 8 iulie 2019.

Pentru alte informații sau neclarități, apelați la persoana de contact – Mihaela Borcoi, e-mail: borcoimihaela21@gmail.com sau telefon 067675866.