thumb image

Document de poziție: CNTM nu este împotriva creării și consolidării unui Centru Municipal de Tineret în Chișinău

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este organizația care promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret. În cei 18 ani de activitate CNTM a salutat și încurajat crearea centrelor și organizațiilor de tineret, în municipiul Chișinău sau în alte regiuni ale țării, venind cu suport în cazul în care acesta a fost solicitat.

Reieșiind din cele menționate, CNTM nu poate avea o atitudine negativă în ce privește crearea și consolidarea unui Centru Municipal de Tineret în Chișinău. În acest sens, Consiliul Național al Tineretului din Moldova dezminte informațiile care circulă în mediul online și offline, precum că ar fi împotriva constituirii acestuia.

Pentru a evita speculațiile în acest sens, Consiliul Național al Tineretului din Moldova vine cu o poziție oficială. Documentul poate fi consultat aici.

Comunicarea eficientă dintre mai multe structuri este primordială, de aceea este foarte important ca pentru orice tip de întrebări, neclarități sau poziții să fie contactat nemijlocit președintele sau membrii echipei CNTM.