thumb image

Curs de instruire în domeniul scrierii de proiecte pentru reprezentanții organizațiilor societății civile

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM), în parteneriat cu Centrul de Instruire și Consultare Organizațională și cu suportul Ministerului Tineretului și Sportului, invită reprezentanții organizațiilor din întreaga țară să participe la un curs de instruire în domeniul scrierii de proiecte pentru organizațiile societății civile, care se va desfășura în perioada 18 – 19 iunie, Vadul-lui-Vodă.

Instruirea este destinată persoanelor din cadrul organizațiilor neguvernamentale, pozițiile cărora sunt relevante tematicilor propuse. Vor fi selectați câte 1 – 2 participanți din fiecare regiune, în cazul în care aceștia vor respecta condițiile de participare. CNTM încurajează implicarea activă a reprezentanților ONG-urilor din Transnistria și din Găgăuzia.

Pentru a participa la prezentul modul de instruiri vă rugăm să completați următorul formular, până la data de 14 iunie 2016 și să confirmați ulterior disponibilitatea de a participa la instruiri.

Instruirile vor avea loc la Vadul lui Vodă, chletuielile pentru transport, cazare și alimentație urmează a fi asigurate de către organizatori. 

Formatorul din cadrul acestui modul va fi:

Vitalie Cîrhană – membru al echipei Pool of Trainers CNTM, Director „MilleniuM”. Training and Development Institute

Pentru orice întrebări sau neclarități nu ezitați să îl contactați pe:

Valeriu Drăgălin,

Coordonator Dezvoltare Instituțională, CNTM,

email: valeriu.dragalin@cntm.md.