thumb image

Coordonator(oare) a direcției Politici de Tineret, în cadrul CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este structura-umbrelă ce reprezintă interesele a 60 de organizații de tineret din Moldova. CNTM promovează drepturile tinerilor și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

Reieșind din prioritățile care se regăsesc în Strategia Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM) pentru anii 2014 – 2018 și în baza cărora activează organizația, CNTM își propune: sporirea participării tinerilor în procesele democratice ale societății, perfecționarea și elaborarea cadrului normativ din domeniul tineret, precum și monitorizarea evaluării și implementării politicilor/activităților de tineret. În acest sens, Consiliul Național al Tineretului din Moldova selectează un coordonator al direcției Politici de Tineret, care va fi responsabil de analiza sectorului asociativ de tineret, cât și monitorizarea implementării politicilor de tineret din Republica Moldova.          

RESPONSABILITĂȚI

  • desfășurarea activităților planificate în cadrul direcției;
  • realizarea proiectelor de referință
  • analiza cadrului legislativ și normativ din domeniul tineret la nivel național, european şi internaţional;
  • elaborarea și promovarea modificărilor, moțiunilor și recomandărilor în domeniul normativ de tineret;
  • desfăşurarea acţiunilor de advocacy în domeniul politicilor de tineret;
  • asigurarea suportului stagiarilor și voluntarilor din cadrul direcției, monitorizarea activităților acestora.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de intitulat „Coordonator Politici de Tineret”, care va conține CV-ul candidatului și scrisoarea de motivare cu indicarea a două persoane de referință până la data de 24 decembrie, inclusiv.

Pentru informații suplimentare, accesați Termenii de Referință sau vă rugăm să contactați:

Igor Ciurea,

Secretar General

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)

Tel/fax:(+ 373 22) 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com.