thumb image

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este în căutarea unui expert în web design

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui expert sau a unei organizații specializate în dezvoltarea paginilor web. Acesta urmează să dezvolte o pagină nouă a CNTM care să fie una atractivă pentru tineri, inclusiv cu elemente de accesibilizarea a acesteia la necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Persoana selectată va fi responsabilă de:

  1. Reconceptualizarea paginii web a CNTM;
  2. Crearea unei baze de date pentru resursele web ale CNTM cu filter de căutare;
  3. Testarea siteului;
  4. Portarea resurselor web de pe pagina veche a CNTM pe pagina nou creată, precum și alte sarcini ce se impun întru realizarea cu succes a acestei misiuni.

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

  1. CV-ul aplicantului;
  2. Scrisoarea de motivare care va conține și o schiță metodologică de lucru;
  3. Exemple de pagini web dezvoltate și trimiteri la acestea (la necesitate se va cere demonstrarea dreptului de autor asupra produselor prezentate).
  4. Oferta financiară.

Dosarul de participare la concurs va fi transmis până pe data de 8 martie 2020, prin e-mail la adresa cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Expert în web design”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați, persoana de contact, Roman Banari, Secretar general al CNTM, email: roman.banari@cntm.md or (+373 22) 23 51 75.