thumb image

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs pentru poziția de membru al Biroului de Administare CNTM

Consiliul Național al Tineretului din Moldova organizează la data de 26 noiembrie 2016, Adunarea Generală, în cadrul căreia, pe lângă alte activități incluse în agendă, va fi ales un membru al Biroului de Administrare CNTM.

Conform Statutului CNTM, Biroul Executiv este compus din 7 persoane: președinte, vicepreședinte și cinci membri de birou. Acesta este organul executiv al CNTM, activează în bază de voluntariat, în afara oricărui conflict de interese. Comisia de cenzori este organul de control al asociației: prezintă și verifică raportul financiar al asociației.

Pentru suplinirea funcțiilor se anunță concurs către organizațiile membre CNTM eligibile. Conform Regulamentului Intern de activitate, persoanele interesate vor depune la secretariatul CNTM un dosar pregătit, în baza Termenilor de Referință:

Termeni de referință pentru funcția de membru al Biroului Executiv CNTM;

Termenul-limită de expediere a dosarului este 25 noiembrie. Dosarele vor fi transmise prin e-mail la adresa: cntm.corespondenta@gmail.com.

Tot în cadrul evenimentului din 26 noiembrie, organizațiile membre CNTM cu statut de asociat, vor avea posibilitatea să depună dosarele pentru a deveni membru cu drepturi depline.

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați:

Igor Ciurea,

Secretar General Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM);

022235175/022233088

cntm.corespondenta@gmail.com