thumb image

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a doi experți

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a doi experți care vor elabora un curriculum pentru training pe tema ”participarea eficientă a Consiliilor Locale de Tineri și a Consiliilor de Elevi în procesul de luare a deciziilor”.

 

Persoana/organizația selectată va fi responsabilă de:

Elaboarerea metodologiei (curriculumului) cu privire la participarea eficientă a Consiliilor Locale de Tineret și Consiliilor de Elevi în procesul de luare a deciziilor în baza bunelor practici promovate de UNICEF, ș.a.

Cerințe față de candidați:

1. Cunoașterea sectorului de tineret din Moldova, a specificului și a legislației în domeniu;

2. Cunoștințe solide în planificare strategică și implementare, advocacy pentru drepturile tinerilor, sustenabilitate financiară și buna guvernare;

3. Cunoașterea practicilor UNICEF în materie de participare a copiilor și tinerilor în procesele decizionale;

4. Experiență în elaborarea metodologiilor și modulelor de învățare pe subiecte ce țin de participare a tinerilor în procesele de luare a deciziilor;

5. Experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată un avantaj;

6. Cunoașterea limbii române și ruse este obligatorie, iar posedarea limbii engleze reprezintă un avantaj;

7. Constituie un avantaj și cunoașterea platformei U-Report Moldova și oportunitățile ce le oferă în procesul de participare.

 

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

1. CV-ul aplicantului (persoanei sau/și organizației care urmează să elaboreze curriculumul);

2. scrisoarea de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru în proces de elaborare a currciculumul;

3. trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniul de referință;

4. oferta financiară.

 

Dosarul de participare va fi transmis până în data 15 martie 2020, prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Expert pentru elaborarea curriculei pentru training”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați coordonatorul de proiect, Iuliana Losetchi, la adresa de e-mail iuliana.losetchi@cntm.md sau la numărul de telefon (+373) 22 23 51 75.