thumb image

Consiliul Național al Tineretului din Moldova angajează un expert care va asigura suport în elaborarea unui set de note analitice/avize

Consiliul Național al Tineretului din Moldova angajază un expert care va asigura suport în elaborarea unui set de note analitice/avize, în baza recomandărilor și discuțiilor din cadrul Grupului Tematic de Advocacy „Tineret” 2018. Documentele elaborate au ca finalitate integrarea priorităților tinerilor în politicile sectoriale și vor include un șir de recomandări/amendamente, propuse de către organizațiile din cadrul Grupul Tematic de Advocacy „Tineret” 2018, cât și deduse de către expert.

Echipa din cadrul Grupului Tematic de Advocacy „Tineret” 2018 va carta și va identifica cele mai relevante pentru tineri documente de politici. În același timp, aceștia vor propune amendamente și recomandări pe marginea documentelor elaborate sau în proces de elaborare și vor asigura promovarea acestora. Astfel, vor fi realizate cel puțin 18 note analitice și avize cu recomandări specifice de modificarea a legislației dezvoltate, pentru includerea priorităților tinerilor în aceste documente. Pentru promovărea rezultatelor acestor note analitice, vor fi realizate conferințe de presă, întâlniri cu decidenții, mese rotunde etc.

Cerințe:

  • Experiență pe domeniul de intervenție, cu o activitate de minim 2 ani;
  • Cunoașterea cadrului legal ce ține de politicele publice;
  • Dispunerea de personal calificat pentru realizarea unor asemenea documente(pentru organizații);
  • Abilități excelente de analiză;
  • Cunoașterea specificului sectorul de tineret la nivel național și european;
  • Cunoașterea limbii române este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse este un avantaj.

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

  • CV (persoanei sau organizației și persoana/persoanelor din cadrul organizației care urmează să elaboreze studiul);
  • Metodologia de lucru (maxim 1 pag);
  • Oferta financiară per zi.

Dosarul de aplicare va fi transmis până la data de 16 septembrie, prin e-mail la adresa cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Expert note analitice – cu indicarea pozitiei vizate”. Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați Asistentul Politici de Tineret CNTM, Ana-Maria Beldiga, la adresa de e-mail ana-maria.beldiga@cntm.md sau la numărul de telefon +373 611 538 27.

CNTM este structura asociativă a 61 de organizații de tineret, care promovează drepturile tinerilor din Republica Moldova și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

Grupul Tematic de Advicaccy „Tineret” 2018 este coordonat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundaţiei Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Guvernul Suediei. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.