thumb image

Conferința dedicată Antreprenoriatului Social pentru tineri în Moldova

Antreprenoriatul social se referă la proiecte motivaţionale, bazate pe dovezi, orientate pe rezultate care dezvoltă obiective sociale, culturale şi de mediu în colaborare cu comunitățile în care aceste acţiuni se desfăşoară.

Sunteți invitați să prezentaţi o propunere pentru un proiect de antreprenoriat social în Moldova – Conferința dedicată Antreprenoriatului Social pentru tineri în Moldova. Proiectul trebuie să conducă la beneficii concrete și durabile sociale, economice, ecologice, sau / și de sănătate pentru o comunitate specifică în Moldova.

Prezentarea proiectului va dura 30 de minute. Aplicantul trebuie să fie până la vârstă de 30 de ani. Prioritate vor avea prezentările în grupă a câte 2 – 3 persoane.

Dintre toate propunerile de proiect se vor selecta 6, care urmează a fi prezentate la Conferinţa Antreprenoriatul Social pentru Tineri. Proiectele selectate vor primi o bursă în valoare de 100$ pentru a susţine prezentarea lor în cadrul Conferinţei. Cel mai bun proiect dintre cele 6 alese va primi un premiu în valoare de 500$. Conferinţa şi proiectele prezentate în cadrul ei vor fi promovate pe larg de mass-media atât în Republica Moldova, cât şi la nivel internaţional.

Formularul de participare.

Termenul-limită pentru trimiterea propunerii de proiect este de 15 aprilie, 2016.