thumb image

Concurs de selectare a unei companii sau a unei/unor persoane fizice responsabile de realizarea producției video pentru platforma U-Report Moldova

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de  selectare a unei companii sau a unei/unor persoane fizice care va realiza 3 materiale video care vor avea ca scop promovarea platformei U-Report Moldova.

Produsele vor fi realizate într-un limbaj simplu și atractiv pentru public, cu durata de 1-3 minute fiecare. Scenariile vor fi coordonate cu echipa CNTM și UNICEF Moldova, iar după aprobare vor fi realizate  de către persoana fizică/juridică selectată în cadrul concursului.

Condiții pentru participarea la concurs:

– Experiență relevantă în domeniul producţiilor video;

– Echipament tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor;

– Inovaţie, creativitate, originalitate;

– Respectarea termenului-limită de livrare a produselor finale. 

Dosarele vor conține:

– CV-ul pentru persoanele fizice SAU descrierea organizației pentru persoanele juridice;

– Portofoliul cu exemple de lucrări relevante și contacte pentru referințe;

– Oferta financiară și termenele de executare;

Perioada de contractare:
Candidatul ales va fi contractat pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada iunie-iulie 2020.
 

Transmiteți CV-ul la adresa de e-mail: cntm.corespondenta@gmail.com până în data de 17 iunie ora 24:00.

Pentru informații suplimentare: Iuliana Losețchi, Coordonatoare proiect, email: iuliana.losetchi@cntm.md