thumb image

CNTM selectează un/o expert(ă) responsabil(ă) de evaluarea implementării Acordului de Asociere RM – UE, domeniul tineret și educație

Consiliul Național al Tineretului din Moldova anunță concurs de selectare a unui expert(ă) care va fi responsabil(ă) de evaluarea implementării Acordului de Asociere RM – UE, în domeniul de tineret și educație, și a Planurilor naţionale de acţiuni pentru anii 2014 – 2018.

Cu suportul Delegației Uniunii Europene, Consiliul Național al Tineretului din Moldova își propune să angajeze un expert independent/organizație care va monitoriza Planurile naţionale de acţiuni pentru anii 2014 – 2018, pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Raportul va conține un set de recomandări practice de îmbunătățire a procesului de elaborare și monitorizare a politicilor publice relevante tinerilor în raport cu angajamentele Republica Moldova – UE  pentru a asigura eforturile de monitorizare și advocacy ale organizațiilor membre ale Grupului de lucru nr. 4, din cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.

Totodată vor fi organizate sesiuni cu decidenții relevanți, pentru promovarea recomandărilor și intervenția în grupurile de lucru relevante.

În vederea elaborării unui produs cât mai relevant și util, în cadrul procesului de elaborare expertul va avea următoarele responsabilități:

 • evaluarea nivelului de implementare a capitolului 23 din Acordul de Asociere RM-UE și a Planurilor naţionale de acţiuni pentru anii 2014 – 2018 pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, corelat cu asigurarea implementării acestuia;
 • identificarea recomandărilor cu privire la politicile și măsurile existente;
 • elaborarea calendarului de întâlniri cu decidenții relevanți;
 • prezentarea publică a Raportului de evaluare.

Cerințe:

 • cunoașterea politicilor relevante sectorului educație și tineret;
 • înțelegerea procesului de asociere a RM- UE;
 • abilități excelente de analiză;
 • activități anterioare în colaborare cu instituții de resort;
 • cunoașterea specificului sectorului de tineret la nivel național și european;
 • experiența de lucru într-o organizație națională sau internațională de tineret va fi considerată un avantaj;
 • cunoașterea limbii române este obligatorie;
 • posedarea limbii engleze sau ruse este un avantaj.

Persoanele interesate trebuie să transmită un dosar, care să conțină:

 • CV-ul persoanei responsabile;
 • scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;
 • trimiteri la cercetări anterioare realizate în domeniu;
 • oferta financiară care va include doar costul final pentru produs.

Dosarul de participare va fi transmis până în data 7 martie, prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com cu mențiunea „Angajare Expert Evaluarea AA RM-UE”.

Termenii de referință ai poziției pot fi găsiți aici.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați persoana responsabilă, Ana Indoitu, la adresa de e-mail ana.indoitu@cntm.md.