thumb image

CNTM selectează organizații de tineret care vor desfășura campanii de colectare de fonduri

Cu suportul FHI 360, Consiliul Național al Tineretului din Moldova își propune să selecteze o organizație de tineret pentru desfășurarea unei campanii de colectare de fonduri online în cadrul organizației în care activează. Prin intermediul acestei campanii, CNTM are drept scop abilitarea ONG-urilor de tineret în utilizarea tuturor platformelor și instrumentelor existente, pentru a avea o campanie online de succes, precum și de a spori capacitățile și cunoștințele organizațiilor de tineret cu privire la modul de a derula o campanie eficientă de strângere de fonduri on-line – aspecte care au fost discutate în cadrul sesiunii de instruire desfățurate de CNTM. Organizația va avea posibilitatea de a pune în aplicare cele studiate la training cât și cunoștințele proprii, prin organizarea unei campaniei privind capacitarea organizațiilor de tineret în colectarea de fonduri online și va beneficia de suport continuu din partea CNTM.

Condiții de participare:

  • organizaţie de tineret cu experienţă în desfășurarea campaniilor de colectare de fonduri on-line;
  • interesaţi în domeniul conectării de fonduri;
  • spirit de iniţiativă;
  • responsabilitate;
  • privelegii vor avea, organizațiile participante la sesiunea de instruire pe data de 25.02.2017;

Modalitatea de aplicare şi selectare:

Persoanele interesa-te trebuie să completeze un formular de participare.

Pentru mai multe detalii, consultați Termenii de Referință. Termenul-limită de participare: 8 martie 2017.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să contactați pe,

Daniel Cojocari,

Asistent Dezvoltare Instituțională CNTM,

e-mail Daniel.cojocari@cntm.md

telefon (+373 22) 235 175, mob.(+373) 68 534 510.