thumb image

CNTM selectează experți pentru mai multe poziții

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este structura asociativă a 63 de organizații de tineret, ce promovează drepturile tinerilor din Republica Moldova și reprezintă interesele organizațiilor de tineret în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de tineret.

În cadrul proiectului „Incluziunea tinerilor în politicile publice locale”, finanțat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, programul de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret, CNTM selectează experți pentru următoarele poziții:

1. Expert(ă) responsabil(ă) de evaluarea a 3 Strategii raionale de tineret (Ialoveni, Cahul, Sângerei)

Cu suportul Ministerului Educației Culturii și Cercetării din Republica Moldova, CNTM își propune angajează 3 experți independenți/organizații, câte unul per raion care vor evalua implementarea strategiilor de tineret din: Ialoveni, Cahul și Sîngerei. Această evaluare va contribui substanțial la dezvoltarea politicilor de tineret la nivel local și va fi un bun instrument pentru consolidarea eforturilor de planificare strategică în 3 raioane din țară.

Evaluarea Strategiei locale de tineret va fi realizată conform metodologiei dezvoltate de către expert împreună cu CNTM. În urma acesteia, experții vor dezvolta rapoarte de evaluare a strategiilor locale ce vor conține un set de recomandări practice de îmbunătățire a procesului de elaborare și implementare a strategiilor pentru tineri. Rapoartele vor fi urmate de sesiuni cu decidenții relevanți, pentru promovarea rezultatelor recomandărilor.

Termenii de referință pot fi consultați aici.

2. Expert(ă) elaborarea unui curs de instuire în dezvoltarea instituțională a organizațiilor de tineret, prin intermediul unui webinar

Cu suportul Ministerul Educației Culturii și Cercetării din Republica Moldova, CNTM își propune să angajeze 5 traineri ce vor dezvolta un curs de instruire în dezvoltare instituțională a organizațiilor de tineret, totodată vor oferi și un pachet metodologic (ghiduri, instrumente, manuale, descrieri de proceduri) în cadrul celor 5 module indicate anterior.  

Termenii de referință pot fi consultați aici.