thumb image

CNTM selectează coordonatori locali în 20 de regiuni din țară în cadrul proiectului „Educația și Mobilizarea Tinerilor Alegători”

Consiliul Național al Tinerilor din Moldova (CNTM), structura asociativă a 61 de organizații de tineret, anunță concurs de selectare a coordonatorilor locali în 20 de regiuni din țară care vor avea rolul de mobilizare a tinerilor în participarea alegerilor și educația electorală a acestora.

În perioada 01 februarie 2018 – 31 ianuarie 2019, Consiliul Național al Tinerilor din Moldova (CNTM) va desfășura proiectul „Educating and Mobilizing Young Voters” implementat cu susținerea National Endowment for Democracy (NED), prin care își propune să informeze elevii și profesorii din 20 de regiuni de pe teritoriul Republicii Moldova despre exercitarea dreptului la vot și importanța participării la alegeri a fiecărui tânăr din Republica Moldova.

Coordonatorii locali vor fi responsabili de organizarea și desfășurarea în mod corect și eficient a întâlnirilor cu elevii și profesorii din regiunea în care activează și de recrutarea tinerilor voluntari care vor participa la campania de informare de la om la om.

Pentru stabilirea unei conlucrări eficiente dintre CNTM și echipa de coordonatori locali, vor fi încheiate contracte de prestări servicii. Coordonatorii selectați vor beneficia de o instruire din partea CNTM privitor la modul de organizare și desfășurare a întâlnirilor cu elevii și profesorii, scopul acestor întâlniri și metodologia utilizată. Coordonatorii vor avea acces la informații, materiale și suport informativ necesar ce ține de activitățile planificate. Cheltuielile ce țin de transport și alte costuri necesare vor fi acoperite de către organizatori. 

Cerințe:

 • experiență practică în calitate de coordonator local, coordonator voluntari/grup de inițiativă, responsabil de mobilizarea voluntarilor/tinerilor;
 • experiență practică în a prezenta o informație publicului într-un mod interactiv;
 • competențe de comunicare și lucru în echipă;
 • posedarea abilităților de analiză și feedback;
 • cunoașterea limbii române. Posedarea limbii ruse constituie un avantaj;
 • responsabilitate, spirit de inițiativă;
 • cunoașterea sectorului de tineret și a societății civile din Republica Moldova constituie un avantaj.

Responsabilități

 • desfășurarea la timp și calitativ a activităților planificate în cadrul proiectului;
 • recrutarea și consolidarea grupurilor de tineri voluntari;
 • implicarea activă în procesul de sensibilizare a elevilor și profesorilor privind necesitatea participării la alegeri;
 • desfășurarea acțiunilor de informare a elevilor privitor la procesul electoral și importanța participării la alegeri;

Modalitate de aplicare și selectare

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la cntm.corespondenta@gmail.com dosarul de intitulat „Coordonator local pentru educație electorală”, care va conține CV-ul aplicantului cu menționarea raionului/raioanelor (maxim 2) în care urmează să activeze, până la data de 25 aprilie, ora 1700.

Pentru informații adiționale, vă invităm să consultați Termenii de Referință sau să îl contactați:

Igor Ciurea, 

Secretar General

Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) 

Tel/fax:(+ 373 22) 235 175

Email: cntm.corespondenta@gmail.com.